Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Kommissionen inleder ansökningsomgångar för investeringar på över 176 miljoner euro i digital kapacitet och teknik

Europeiska kommissionen inledde en ny uppsättning ansökningsomgångar inom ramen för arbetsprogrammet för ett digitalt Europa 2023–2024 för att stärka den digitala kapaciteten i hela EU. Dessa ansökningsomgångar är öppna för företag, offentliga förvaltningar och andra enheter från EU:s medlemsstater, Efta/EES-länderna och associerade länder. Budgeten för denna uppsättning ansökningsomgångar är över 176 miljoner euro.

Commission opens calls to invest over €176 million in digital capacities and tech

Denna investeringsrunda omfattar 74 miljoner euro i ytterligare stöd till inrättandet av sektoriella dataområden,en hörnsten i EU:s datastrategi, samt andra projekt på dataområdet. I samband med detta kommer projekt som rör moln-till-kant-infrastruktur att få 30 miljoner euro i bidrag för att bättre integrera olika spetslösningar från telekom- och industrisektorerna och se till att de fungerar effektivt tillsammans.

Ytterligare 67,5 miljoner euro kommer att investeras i artificiell intelligens (AI). Ett exempel är alliansen för språkteknik som tillkännagavs i det senaste AI-innovationspaketet. Detta kommer att stödja skapandet av europeiska stora språkmodeller och generativ AI. Detta kommer att berika den europeiska språkliga mångfalden på området generativ AI och ge större autonomi för användning och delning av europeiska data.

Ansökningsomgångar kommer också att inledas för att investera 4 miljoner euro i avancerade digitala färdigheter, med investeringar i plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen för att hjälpa vuxna att uppnå grundläggande digitala färdigheter, och ett projekt om ”flickor och kvinnor i digital teknik” för att bidra till en bättre politik för att uppnå jämställdhet inom IKT-sektorn. Ytterligare 1 miljon euro i bidrag kommer att göras tillgängliga för ett projekt för ytterligare samarbete om utbyggnaden av gränsöverskridande digitala offentliga tjänster.

Tidsfristen för dessa ansökningsomgångar är den 29 maj 2024.

Mer information om den verksamhet som stöds genom dessa ansökningsomgångar finns här. Mer information om att ansöka om bidrag för dessa ansökningsomgångar och de relevanta ämnena finns på nätet. Ytterligare ansökningsomgångar inom arbetsprogrammet för 2023–2024 planeras preliminärt att offentliggöras senare i sommar.

Informationsmöten

För mer information