Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

A kommunikációs infrastruktúra kiberbiztonságáról szóló legutóbbi uniós értékelés ajánlásokat fogalmaz meg a kockázatok csökkentésére

Az uniós tagállamok a Bizottság és az ENISA (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség) támogatásával jelentést nyújtottak be az uniós kommunikációs infrastruktúrák és hálózatok kiberbiztonságáról és rezilienciájáról.

EU's latest assessment on cybersecurity of communications infrastructure puts forward recommendations to mitigate risks

iStock photo Getty Images Plus

A jelentés azonosítja a kommunikációs hálózatokat és infrastruktúrát fenyegető veszélyeket, amelyek kihasználják a sebezhetőségeket, és jelentős kockázatot jelenthetnek a konnektivitási infrastruktúra biztonságára és rezilienciájára nézve. Az azonosított fenyegetésekre vonatkozó megállapítások közé tartoznak többek között a törlők, akik törölhetik vagy korruptíthatják a célzott rendszerekre, a zsarolóvírus-támadásokra, az ellátási láncot érintő támadásokra és a fizikai támadásokra vonatkozó adatokat.

E megállapítások alapján, valamint az 5G hálózatokra vonatkozó koordinált uniós kockázatértékelésben már azonosított kockázati forgatókönyvek mellett a jelentés tíz stratégiai kockázati forgatókönyvet dolgoz ki, például az ellátási láncot érintő támadást az üzemeltetők infrastruktúrájához való hozzáférés érdekében, vagy a digitális infrastruktúra elleni összehangolt fizikai szabotázstámadást.

Az e kockázatok csökkentését célzó azonnali nyomon követésként a jelentés stratégiai és technikai ajánlásokat fogalmaz meg a tagállamok, a Bizottság és az ENISA számára, amelyeket a lehető leghamarabb végre kell hajtani. Ezek az ajánlások magukban foglalják a kibergyakorlatokat, a kritikus infrastruktúrák stressztesztjét, az alapvető internetes infrastruktúra – többek között a tenger alatti kábelek – kritikusságának, ellenálló képességének és redundanciájának értékelését, valamint a digitális infrastruktúra elleni fizikai támadásokkal kapcsolatos bevált gyakorlatok nemzeti hatóságok közötti cseréjét.

A jelentés a távközlési miniszterek 2022. március 9-én Neversben (Franciaország) tartott nem hivatalos ülésén megfogalmazott közös felhívást követő intézkedés. Ez a jelentés hozzájárul a ma elfogadott, „Hogyan kezeljük Európa digitális infrastrukturális igényeit?” című fehér könyv III. pillére (Biztonságos és reziliens digitális infrastruktúrák Európa számára) keretébe tartozó munkafolyamathoz is.

További információk a jelentésben találhatók.