Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Nejnovější posouzení kybernetické bezpečnosti komunikační infrastruktury ze strany EU předkládá doporučení ke zmírnění rizik

Členské státy EU za podpory Komise a agentury ENISA (Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost) předložily zprávu o kybernetické bezpečnosti a odolnosti komunikačních infrastruktur a sítí EU.

EU's latest assessment on cybersecurity of communications infrastructure puts forward recommendations to mitigate risks

iStock photo Getty Images Plus

Zpráva identifikuje hrozby pro komunikační sítě a infrastrukturu, které využívají zranitelných míst a mohou představovat významná rizika pro bezpečnost a odolnost infrastruktury konektivity. Zjištění o zjištěných hrozbách zahrnují mimo jiné stírače, které mohou vymazat nebo zkorumpovat údaje o cílených systémech, ransomwarových útocích, útocích v dodavatelském řetězci a fyzických útocích.

Na základě těchto zjištění a kromě rizikových scénářů, které již byly identifikovány v koordinovaném posouzení rizik sítí 5G na úrovni EU, zpráva rozvíjí deset strategických rizikových scénářů, jako je útok v dodavatelském řetězci s cílem získat přístup k infrastruktuře provozovatelů nebo koordinovaný fyzický sabotáž na digitální infrastrukturu.

Jako okamžitá opatření ke zmírnění těchto rizik předkládá zpráva strategická a technická doporučení pro členské státy, Komisi a agenturu ENISA, která by měla být provedena co nejdříve. Tato doporučení zahrnují kybernetická cvičení, zátěžové testování kritické infrastruktury, kritičnost, odolnost a nadbytečnost základní internetové infrastruktury, včetně podmořských kabelů, nebo výměnu osvědčených postupů mezi vnitrostátními orgány, pokud jde o fyzické útoky na digitální infrastrukturu.

Zpráva navazuje na společnou výzvu z neformálního zasedání Rady ministrů pro telekomunikace, které se konalo dne 9. března 2022 ve francouzském Neversu. Tato zpráva rovněž přispívá k práci v rámci pilíře III – Bezpečné a odolné digitální infrastruktury pro Evropu – Bílé knihy, která byla dnes přijata na téma „Jak zvládnout potřeby evropské digitální infrastruktury?“.

Více informací naleznete ve zprávě.