Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

EU's seneste vurdering af cybersikkerhed i kommunikationsinfrastrukturen indeholder anbefalinger til afbødning af risici

EU's medlemsstater fremlagde med støtte fra Kommissionen og ENISA (EU's Agentur for Cybersikkerhed) en rapport om cybersikkerheden og modstandsdygtigheden i EU's kommunikationsinfrastrukturer og -net.

EU's latest assessment on cybersecurity of communications infrastructure puts forward recommendations to mitigate risks

iStock photo Getty Images Plus

Rapporten identificerer trusler mod kommunikationsnet og -infrastruktur, som udnytter sårbarheder og kan udgøre betydelige risici for konnektivitetsinfrastrukturens sikkerhed og modstandsdygtighed. Resultaterne vedrørende de identificerede trusler omfatter bl.a. viskere, som kan slette eller korrupt data om målrettede systemer, ransomware-angreb, angreb i forsyningskæden og fysiske angreb.

På grundlag af disse resultater og ud over de risikoscenarier, der allerede er identificeret i EU's koordinerede risikovurdering af 5G-net, indeholder rapporten ti strategiske risikoscenarier såsom et angreb i forsyningskæden for at få adgang til operatørernes infrastruktur eller et koordineret fysisk sabotageangreb på digital infrastruktur.

Som øjeblikkelig opfølgning for at afbøde disse risici fremsættes der i rapporten strategiske og tekniske anbefalinger til medlemsstaterne, Kommissionen og ENISA, som bør gennemføres så hurtigt som muligt. Disse anbefalinger omfatter cyberøvelser, stresstest af kritisk infrastruktur, kritisk betydning, robusthed og redundansvurdering af central internetinfrastruktur, herunder undersøiske kabler, eller udveksling af god praksis mellem nationale myndigheder om fysiske angreb på digital infrastruktur.

Rapporten er en opfølgning på den fælles indkaldelse fra det uformelle rådsmøde mellem telekommunikationsministrene, der blev afholdt den 9. marts 2022 i Nevers, Frankrig. Denne rapport bidrager også til arbejdsgangen under søjle III — Sikre og modstandsdygtige digitale infrastrukturer i Europa, i den hvidbog, der blev vedtaget i dag om "Hvordan beherskes Europas behov for digital infrastruktur?".

Du kan finde flere oplysninger i rapporten.