Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Kiadvány

Kulcsfontosságú digitális technológiák: új partnerség a zöld és digitális Európára való átállás felgyorsítása érdekében

A Bizottság új partnerséget jelentett be, amelynek célja Európa innovációs potenciáljának megerősítése, versenyképességének fokozása és technológiai szuverenitásának biztosítása az elektronika területén.

 

Az Európa digitális szuverenitása biztosításának egyik központi prioritásaként azonosított, újonnan elindított kulcsfontosságú digitális technológiai partnerség támogatni fogja valamennyi gazdasági és társadalmi ágazat digitális átalakulását, Európa számára működőképessé teszi az átalakulást, és támogatja az európai zöld megállapodást azáltal, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az EU 2050-ra a világ első klímasemleges kontinensévé váljon. A zöld megállapodás olyan elemei, mint a tiszta, megfizethető és biztonságos energiaellátás, az erőforrás-hatékony épületek, a fenntartható és intelligens mobilitás, valamint az egészséges és környezetbarát élelmiszer-ellátási láncok mind a kulcsfontosságú digitális technológiákra támaszkodnak törekvéseik elérése érdekében. 

A KDT-partnerség egyike az Európai Bizottság, a tagállamok és az ipar által tervezett processzorokkal és félvezető technológiákkal kapcsolatos fellépéseknek. Az egyéb intézkedések közé tartozik a processzorokkal és félvezető technológiákkal kapcsolatos európai kezdeményezésről szóló nyilatkozat, amelyet 20 tagállam írt alá, a mikroelektronikával foglalkozó ipari szövetség, valamint egy esetleges új, közös európai érdeket szolgáló fontos projekt a mikroelektronika területén.

A Bizottság közel 10 milliárd eurót fordít arra, hogy összesen tíz partnerséget hozzon létre az Unió, a tagállamok és az ipar között azzal a közös átfogó céllal, hogy felgyorsítsa a zöld, klímasemleges és digitális Európára való átállást. A javaslatot a mai napon fogadták el, és elindította a partnerségek – köztük a KDT-partnerség – kerekeit. Az uniós finanszírozást a magánpartnerek és a tagállamok beruházásai egészítik ki, a kombinált beruházások pedig több munkahelyet teremtenek, miközben hozzájárulnak az éghajlatváltozás csökkentéséhez.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A kulcsfontosságú digitális technológiákra vonatkozó új partnerség célja:

  • Innovatív elektronikai alkatrészek és rendszerek, szoftverek és a digitális értékláncokba való intelligens integráció biztosítása, a felhasználó iparágak és a polgárok igényeihez igazított biztonságos és megbízható technológiák biztosításával. Ez hozzá fog járulni Európa innovációs potenciáljának megerősítéséhez.
  • E technológiák fejlesztése és alkalmazása a mobilitás, az egészségügy, az energia, a biztonság, a gyártás és a digitális kommunikáció terén jelentkező főbb globális kihívások kezelése érdekében. Ez hozzá fog járulni Európa tudományos és technológiai bázisainak megerősítéséhez, és meg fogja erősíteni azokat.
  • A K+I- és iparpolitikák jobb összehangolása az innováció ezen mozgatórugóinak közös megközelítése érdekében.

Melyek a kulcsfontosságú digitális technológiák?

A KDTS-eket Európa digitális szuverenitásának és kiváló minőségű mikroelektronika előállítására való képességének egyik fő mozgatórugójaként azonosították. Elektronikus és fotonikus komponenseket, valamint a működésüket meghatározó szoftvert alkotnak, ezáltal támogatva valamennyi digitális rendszert, beleértve a mesterséges intelligenciát és a dolgok internetét is.

A félvezető alkatrészek – az adatok rögzítésére, tárolására, feldolgozására, továbbítására és kezelésére szolgáló csipek – gyakran az elektronikus alkatrészek és rendszerek létfontosságú összetevői. A félvezető chipek, különösen a processzorok egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az adatinfrastruktúra és a kommunikáció, a luxus- és általános célú számítástechnika és a jövőbeli alkalmazások, például az önvezető járművek tekintetében végzett adatfeldolgozásban.

Miért van szükség a kulcsfontosságú digitális technológiákra vonatkozó partnerségre?

Az Európa digitális jövőjének megtervezésére irányuló stratégiájával a Bizottság felvázolta azt az elképzelését, hogy miként lehet a digitális átalakulást az emberek, a vállalkozások és a bolygó érdekében az uniós értékekkel összhangban megvalósítani, és hogyan lehet megőrizni a technológiai és digitális szuverenitást, és hogyan lehet globális vezető szerepet betölteni a digitális ágazatban.

A Kulcsfontosságú Digitális Technológiák partnersége a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös vállalkozásra épül, amelyet 2014-ben azzal a céllal hoztak létre, hogy Európa az elektronikai technológiafejlesztés élvonalában maradjon.

Napjainkban Európa a globális termelés mintegy 9–10%-át adja – ez az öt évvel ezelőtti 6%-hoz képest nőtt az EU ECSEL kezdeményezésének köszönhetően, amely döntő szerepet játszott e tendencia megfordításában. Ez bizonyítja, hogy ha egyértelmű célt követünk Európában, valódi változást érhetünk el.

Finanszírozás

A Bizottság a 2021–2027-es időszakra 1,8 milliárd EUR összegű pénzügyi hozzájárulást javasolt a kulcsfontosságú digitális technológiákra irányuló partnerség számára. Ugyanakkor a részt vevő tagállamok hasonló hozzájárulást nyújtanak, míg az ipar, a kutatószervezetek, a tudományos körök stb. 2,5 milliárd euróval járulnak hozzá azAENEAS, az ARTEMISIA és az EPoSS ipari szövetségeken keresztül. 

Háttér-információk

Az európai partnerségek olyan kezdeményezések, amelyek keretében az EU magán- és/vagy állami partnerekkel együtt kötelezettséget vállal arra, hogy közösen támogatja a kutatási és innovációs tevékenységek programjának kidolgozását és végrehajtását, beleértve a piaci, szabályozási vagy szakpolitikai bevezetéssel kapcsolatos tevékenységeket is. Ezek a Horizont Európa – az új uniós kutatási és innovációs keretprogram (2021–2027) – végrehajtásának kulcsfontosságú eszközei. Az európai magán- és közszféra forrásait ötvözve kiegészítik a meglévő szakpolitikai keretet azáltal, hogy kezelik a kritikus tömeget és az egyes ágazatokban hosszú távú jövőképet igénylő globális kihívásokat és uniós prioritásokat. Az intézményesített európai partnerségek a magán- és/vagy közszférabeli partnerek széles köre (például ipar, egyetemek, kutatószervezetek, helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű, közfeladatot ellátó szervek vagy civil társadalmi szervezetek, többek között alapítványok és nem kormányzati szervezetek) előtt nyitva állnak annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a megoldásokat alkalmazzák, és végső soron megvalósítsák az ambiciózus célokat.

Related content