Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Kiadvány

A Horizont Európa új finanszírozása fellendíti a mesterséges intelligenciával és a kvantumtechnológiákkal kapcsolatos európai kutatást

A Horizont Európa 2023–2024-es időszakra szóló digitális, ipari és űrpolitikai munkaprogramjából több mint 112 millió EUR értékben új pályázati felhívásokat tettek közzé.

New Horizon Europe Funding Boosts European Research in AI and Quantum Technologies

iStock photo Getty images plus

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy új Horizont Európa pályázati felhívásokat tesz közzé, amelyek jelentős, több mint 112 millió eurós finanszírozási forrással rendelkeznek. Ezek a felhívások elsősorban a mesterséges intelligencia (MI) és a kvantumtechnológiák területén megvalósuló úttörő projektekre irányulnak.

Ez magában foglalja a nagy mesterségesintelligencia-modellek új adatmodalitások integrálása és képességeik bővítése révén történő előmozdítására szánt 50 millió EUR összegű jelentős finanszírozást. Ez a felhívás olyan generatív mesterséges intelligencia fejlesztésére irányul, amely képes multimodális adatok – többek között szövegek, képek, hangok, videók és 3D-s reprezentációk – feldolgozására és előállítására, miközben számos feladathoz és területhez alkalmazkodik. Ezzel a finanszírozással Európa vezető szerepet kíván betölteni olyan MI-rendszerek létrehozásában, amelyek nemcsak nagy teljesítményűek, hanem megfelelnek az európai értékeknek és etikai iránymutatásoknak is, különös tekintettel a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabályra.

A mesterséges intelligencia átláthatósága és megbízhatósága iránti igény kielégítése érdekében 15 millió eurót fordítanak olyan projektekre, amelyek javítják a mesterségesintelligencia-rendszerek érthetőségét és megbízhatóságát. Az EU elismeri az olyan MI-rendszerek fontosságát, amelyek nemcsak intelligensek, hanem érthetőek és biztonságosak is a felhasználók számára, ezáltal támogatva az emberközpontú mesterséges intelligenciára vonatkozó uniós megközelítést.

40 millió eurót fordítanak az élvonalbeli,világszínvonalú kvantumtechnológiákkal kapcsolatoskutatás fellendítésére. Ebből a beruházásból25 millióeurót a kvantum-graviméterek európai hálózatának fejlesztésére fordítanak. Ez nem csak a Föld-megfigyelés és a mélyépítés pontosságát fogja növelni. Azt is bemutatja, hogy a kvantumtechnológiák hogyan jelenthetnek jelentős javulást a jelenlegi technológiai képességekhez képest. A hálózat legalább nyolc graviméterből (gravitációs érzékelőkből) fog állni, amelyek bemutatják, hogy a kvantumgravimetria hogyan képes sokkal nagyobb pontosságot nyújtani, mint a klasszikus megfelelője, és amelyek a jövőbeli páneurópai digitális kvantumérzékelő infrastruktúra alapjául szolgálnak.

Emellett 15 millió EUR összegű beruházás irányul a következő generációs kvantumtechnológiákkal kapcsolatos transznacionális kutatás és fejlesztés ösztönzésére. Ezek a transznacionális kutatási projektek várhatóan elősegítik az európai érdekelt felek közötti szinergiákat, biztosítva, hogy az EU továbbra is élen járjon a globális kvantumtechnológiai versenyben, és megszilárdítsa pozícióját az innováció és a technológiai önállóság központjaként.

További 6 millió EUR összegű beruházás célja, hogy megerősítse Európa szerepvállalását a globális IKT-szabványosításban. Az európai szakértők nemzetközi szabványügyi testületekben való részvételének támogatásával az EU arra törekszik, hogy előmozdítsa érdekeit és értékeit a globális műszaki előírások és szabványok kidolgozása során.

A fennmaradó 1,5 millió EUR-t a digitális humanizmus feltárására irányuló beruházásokra fordítják. Ez a projekt az embereket helyezi a digitális átalakulás középpontjába. Ez a megközelítés hangsúlyozza a tudományágakon átívelő együttműködés szükségességét annak biztosítása érdekében, hogy a digitális világ tiszteletben tartsa az európai jogi normákat, a szociális gazdaságot és az alapvető jogokat.

Az e felhívások (HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-02 és HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03) tevékenységi területeivel kapcsolatos további információk a Horizont Európa 2023–2025-ös időszakra vonatkozó digitális, ipari és űrpolitikai munkaprogramjában találhatók.