Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Leidinys

Nauja programa „Europos horizontas“ skatina Europos mokslinius tyrimus dirbtinio intelekto ir kvantinių technologijų srityje

Pagal 2023–2024 m. programos „Europos horizontas“ Skaitmeninės, pramonės ir kosmoso srities darbo programą paskelbtas naujas kvietimų teikti paraiškas rinkinys, kurio vertė viršija 112 mln. EUR.

New Horizon Europe Funding Boosts European Research in AI and Quantum Technologies

iStock photo Getty images plus

Europos Komisija paskelbė apie naujų kvietimų teikti paraiškas pagal programą „Europos horizontas “ paskelbimą. Šie kvietimai teikti paraiškas visų pirma skirti novatoriškiems projektams dirbtinio intelekto (DI) ir kvantinių technologijų srityse.

Tai apima nemažą 50 mln. EUR finansavimą dideliems DI modeliams plėtoti integruojant naujas duomenų teikimo sąlygas ir plečiant jų pajėgumus. Šis kvietimas skirtas kurti generacinį dirbtinį intelektą, galintį apdoroti ir generuoti daugiarūšius duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstus, vaizdus, garso, vaizdo ir 3D atvaizdus, kartu prisitaikant prie įvairių užduočių ir sričių. Šiuo finansavimu Europa siekia pirmauti kuriant dirbtinio intelekto sistemas, kurios būtų ne tik galingos, bet ir atitiktų Europos vertybes ir etikos gaires, visų pirma atsižvelgiant į DI aktą.

Siekiant patenkinti dirbtinio intelekto skaidrumo ir patikimumo poreikį, į projektus, kuriais bus didinamas DI sistemų suprantamumas ir patikimumas, bus investuota 15 mln. EUR. ES pripažįsta ne tik protingų, bet ir naudotojams suprantamų ir saugių DI sistemų svarbą, taip remdama ES požiūrį į į žmogų orientuotą dirbtinį intelektą.

40 mln. EUR bus investuota į pažangiausių,pasaulyje pirmaujančių kvantinių technologijųmokslinius tyrimus. 25 mln.EUR šios investicijos bus skirta kvantinių gravimetrų tinklui visoje Europoje plėtoti. Tai ne tik padidins tikslumą Žemės stebėjimo ir civilinės inžinerijos srityse. Ji taip pat parodys, kaip kvantinės technologijos gali gerokai pagerinti dabartinius technologinius pajėgumus. Tinklą sudarys ne mažiau kaip aštuoni gravimetrai (gravitacijos jutikliai), kurie parodys, kaip kvantinė gravimetrija gali pasiūlyti daug didesnį tikslumą nei jos klasikinis ekvivalentas, ir bus pagrindas būsimai visos Europos skaitmeninei kvantinių jutiklių infrastruktūrai.

Be to, bus skirta 15 mln. EUR investicijų, kuriomis bus siekiama skatinti tarpvalstybinius mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą naujos kartos kvantinių technologijų srityje. Tikimasi, kad šiais tarpvalstybiniais mokslinių tyrimų projektais bus skatinama Europos suinteresuotųjų subjektų sinergija, užtikrinant, kad ES ir toliau pirmautų pasaulinėse kvantinių technologijų lenktynėse, ir įtvirtinant savo, kaip inovacijų ir technologinio savarankiškumo centro, poziciją.

Dar 6 mln. EUR investicijų siekiama sustiprinti Europos dalyvavimą pasaulinėje IRT standartizavimo srityje. Remdama Europos ekspertų dalyvavimą tarptautinių standartus nustatančių institucijų veikloje, ES siekia propaguoti savo interesus ir vertybes rengiant visuotines technines specifikacijas ir standartus.

Likę 1,5 mln. EUR bus skirti investicijoms į skaitmeninio humanizmo tyrimą – projektą, pagal kurį skaitmeninės transformacijos centre yra žmonės. Šiuo požiūriu pabrėžiamas tarpdalykinio bendradarbiavimo poreikis siekiant užtikrinti, kad skaitmeninėje srityje būtų laikomasi Europos teisės standartų, socialinės ekonomikos ir pagrindinių teisių.

Daugiau informacijos apie šių kvietimų teikti paraiškas veiklos sritis (HORIZON-CL4–2024-DIGITAL-EMERGING-02 ir HORIZON-CL4–2024-HUMAN-03) pateikta 2023–2025 m. programos „Europos horizontas“ skaitmeninės, pramonės ir kosmoso darbo programoje.