Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

ES ir Korėjos Respublika dar kartą patvirtina savo partnerystę siekiant įtraukios ir atsparios skaitmeninės transformacijos

Briuselyje įvyko antrasis ES ir Korėjos Respublikos Skaitmeninės partnerystės tarybos posėdis. Tarybai bendrai pirmininkavo už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas ir Korėjos mokslo bei informacinių ir ryšių technologijų ministras dr. Lee Jong-Ho.

EU and Republic of Korea reaffirm their partnership for an inclusive and resilient digital transformation

Ministrų susitikime ES ir Korėja dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą bendradarbiauti pagrindinių skaitmeninių technologijų srityje piliečių ir ekonomikos labui. Jie įvertino pažangą, padarytą po pirmosios skaitmeninės partnerystės tarybos posėdžio, ir susitarė dėl pagrindinių tolesnio bendradarbiavimo sričių sąrašo. ES ir Korėja susitarė tęsti bendradarbiavimą puslaidininkių, 5G ir kitų sričių, kvantinių technologijų, platformų, dirbtinio intelekto (DI) ir kibernetinio saugumo srityse ir apibrėžė kitas bendradarbiavimo sritis, pavyzdžiui, tinklo junglumą.

 

Perskaitykite visą pranešimą spaudai.

 

Sužinokite daugiau apie ES tarptautinius santykius skaitmeninės politikos srityje