Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Plačiajuostis ryšys Prancūzijoje

Nacionalinėje plačiajuosčio ryšio programoje „France Trčs Haut Débit“ nustatytas spartaus plačiajuosčio ryšio prieigos visiems namų ūkiams tikslas iki 2022 m., o šviesolaidinio ryšio visiems – iki 2025 m.

    Prancūzijos vėliava

Plačiajuosčio ryšio plėtros Prancūzijoje santrauka

Prancūzija įsipareigoja iki 2022 m. visoje savo teritorijoje naudotis sparčiuoju (30 Mbps) plačiajuosčiu ryšiu. Be to, nacionaliniame plačiajuosčio ryšio plane „ France Trčs Haut Débit“ numatoma iki 2025 m. išplėsti optinių skaidulų aprėptį abonentams visoje šalyje.

Nacionalinė plačiajuosčio ryšio strategija ir politika

Atsakingos institucijos

Pagrindiniai plačiajuosčio ryšio plėtros tikslai ir priemonės

Prancūzijos plačiajuosčio ryšio tiksliniu rodikliu, kurį nustatė France Trčs Haut Débit, siekiama, kad iki 2022 m. 100 % aprėptis būtų 30 Mbps, o iki 2025 m. – šviesolaidinis ryšys visoje šalyje. Prancūzija daugiausia pasirenka savo plačiajuosčio ryšio tinklo infrastruktūrą sukurti ir išplėsti naudodama FTTH technologiją. ARCEP vadovauja 5G tinklo plėtrai Prancūzijoje.

Plačiajuosčio ryšio kartografavimas. 2011 m. lapkričio mėn. įsteigta Skaitmeninė observatorija renka ir interpretuoja duomenis, kad įvertintų skaitmeninių technologijų poveikį ekonomikai ir palygintų Prancūziją su kitomis Europos Sąjungos šalimis.

Nacionalinės ir regioninės plačiajuosčio ryšio finansinės priemonės

Prancūzijos pareigūnai tikisi, kad pagal nacionalinę strategiją reikės sutelkti iki 20 mlrd. EUR privačiųjų ir viešųjų investicijų. Skaitmeninės visuomenės fondas (Fonds pour la société numerique) teikia viešąsias paskolas ir finansavimą, skirtą remti Prancūzijos vyriausybės itin spartaus plačiajuosčio ryšio diegimą. Reikalavimus atitinkantys infrastruktūros projektai apima tranzitinių tinklų (FTTN), pasyviųjų šviesolaidinių tinklų (FTTH), klientų prieigos (FTTH), viešųjų institucijų (švietimo, sveikatos, viešojo administravimo) prieigos darbus, paramą belaidžio ryšio ir (arba) palydoviniams imtuvams, taip pat planuojamų diegimo projektų galimybių studijas.

Prancūzija skyrė 3,3 mlrd. EUR planui Trčs Haut Débit įgyvendinti. Pagal Prancūzijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą papildomai skirta 240 mln. EUR sujungiamumui kaimo vietovėse skatinti, kuriai skirta 240 mln. EUR (9 komponentas).

Plačiajuosčio ryšio plėtros ir technologijų Prancūzijoje duomenys

Naujausi duomenys apie plačiajuosčio ryšio aprėptį, prenumeratą ir skverbtį, įvairių plačiajuosčio ryšio technologijų ir sąnaudų aprėptį – rezultatų suvestinės ataskaitas ir šalių ataskaitas pagal skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą (DESI).

Spektro skyrimas belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui

Daugiau informacijos apie suderintą spektro skyrimą galima rasti Europos 5G observatorijoje.

Nacionaliniai ir ES leidiniai ir spaudos dokumentai

Anglų

Prancūzų

Kontaktinė informacija

Prancūzijos nacionalinė teritorijų sanglaudos agentūra (Agence nationale de la cohésion des territoires) ANCT

Adresas: 20 avenue de Ségur, 75007 Paryžius, Prancūzija
Kontaktai el. paštu
Telefonas: + 33 1 85 58 60 00 Svetainė

Telekomunikacijų reguliavimo tarnyba (Autorité de régulation des Communication électroniques et des postes)

Adresas: 7 kvadratinių Max Hymans, 75730 Paryžius, Prancūzija
Kontaktai el. paštu
Telefonas: + 33 1 40 47 70 00 Svetainė

Naujausios naujienos

Europos plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurų tinklo 2023–2024 m. veiklos ataskaita

Šioje brošiūroje pristatoma pagrindinė veikla, pagrindinės sritys ir svarbiausi Europos plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurų tinklo 2023–2024 m. metinės programos akcentai.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Plačiajuostis ryšys ES šalyse

Rasti naujausią informaciją apie plačiajuosčio ryšio plėtrą kiekvienoje šalyje, taip pat nacionalines strategijas ir politiką plačiajuosčio ryšio plėtrai.

Taip pat žr.

Plačiajuostis ryšys Švedijoje

2016 m. priimtame Švedijos nacionaliniame plačiajuosčio ryšio plane numatyta visiškai sujungtos Švedijos vizija ir tikslai, susiję tiek su judriuoju ryšiu, tiek su sparčiuoju plačiajuosčiu ryšiu namų ūkiams ir įmonėms.

Plačiajuostis ryšys Ispanijoje

Skaitmeninis junglumas ir 5G ryšio diegimas yra vieni iš dešimties Ispanijos skaitmeninės 2025 m. darbotvarkės strateginių prioritetų.

Plačiajuostis ryšys Slovėnijoje

Slovėnija, plėtodama plačiajuosčio ryšio tinklus, pasirenka technologinį neutralumą ir rinkos dinamiką, ypač infrastruktūra ir paslaugomis grindžiamą konkurenciją.

Plačiajuostis ryšys Rumunijoje

Rumunija daugiausia dėmesio skiria nacionalinio plačiajuosčio ryšio tinklo kūrimui kaip žingsniui siekiant ES junglumo tikslų.

Plačiajuostis ryšys Portugalijoje

Portugalijos skaitmeninė darbotvarkė ir 2023–2030 m. itin didelio pralaidumo elektroninių ryšių tinklų sujungiamumo nacionalinė strategija sudaro sąlygas plėtoti skaitmeninę infrastruktūrą Portugalijoje.

Plačiajuostis ryšys Nyderlanduose

Visi Nyderlandų namų ūkiai turėtų turėti galimybę naudotis bent 100 Mbps plačiajuosčio ryšio tinklais, o didžioji dauguma iki 2023 m. turėtų naudotis 1 Gbps sparta.

Plačiajuostis ryšys Liuksemburge

Ryšių infrastruktūros, kuria siekiama užtikrinti gigabitinę prieigą prie plačiajuosčio ryšio visoje šalyje, kūrimas yra vienas iš Liuksemburgo vyriausybės programos prioritetų.

Plačiajuostis ryšys Latvijoje

Latvija remia gigabitinės visuomenės tikslus ir siekia 100 Mbps spartos, atnaujinamos iki gigabitinės, miesto ir kaimo vietovėse, taip pat 5G aprėptis visose didelėse miesto vietovėse.

Plačiajuostis ryšys Italijoje

Italijos ultraplačiajuosčio ryšio strategija „Siekiant gigabitinės visuomenės“ siekiama iki 2026 m. visiems užtikrinti gigabitinį ryšį.

Plačiajuostis ryšys Airijoje

Nacionaliniame Airijos plačiajuosčio ryšio plane numatyta, kad iki 2026 m. visos Airijos patalpos turės prieigą prie sparčiojo plačiajuosčio ryšio.

Plačiajuostis ryšys Vengrijoje

2021–2030 m. Vengrijos nacionaline skaitmeninimo strategija siekiama, kad iki 2030 m. 95 proc. namų ūkių galėtų naudotis gigabitiniais tinklais.

Plačiajuostis ryšys Graikijoje

2021–2027 m. nacionaliniame plačiajuosčio ryšio plane skatinama naudoti itin didelio pralaidumo fiksuotojo ryšio tinklus ir 5G tinklus. 2020–2025 m. Graikijos skaitmeninės transformacijos Biblijoje ryšys pabrėžiamas kaip viena iš penkių strateginių krypčių ir pripažįstami...

Plačiajuostis ryšys Vokietijoje

Vokietijos federalinės vyriausybės 2021 m. koalicijos susitarime, skaitmeninėje strategijoje ir 2022 m. gigabitinėje strategijoje pirmenybė teikiama FTTH ir 5G tinklų tiekimui visoje šalyje.

Plačiajuostis ryšys Suomijoje

Suomijos valdžios institucijos pritaria konkurencija grindžiamo šviesolaidinio tinklo diegimui, finansuojamam iš viešųjų lėšų nepakankamai aptarnaujamoms vietovėms, ir vietos savivaldybėms teikiamoms konsultacijoms, kaip diegti plačiajuosčio ryšio tinklus.

Plačiajuostis ryšys Estijoje

Estija nustatė bazinį plačiajuostį ryšį visoje šalyje. Estijos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatyti plataus užmojo 2030 m. tikslai.

Plačiajuostis ryšys Danijoje

Įvairiomis politinėmis iniciatyvomis, kuriomis siekiama užtikrinti fiksuotojo ir judriojo plačiajuosčio ryšio aprėptį visoje šalyje, remiami Danijos plačiajuosčio ryšio tikslai. Vyriausybė siekia, kad Danija taptų skaitmenine lydere, sukurdama pagrindą Danijos įmonėms naudotis...

Plačiajuostis ryšys Čekijoje

2021 m. kovo mėn. patvirtintame Nacionaliniame itin didelio pralaidumo tinklų plėtros plane apibrėžiamas Čekijos strateginis požiūris į VHCN statybą.

Plačiajuostis ryšys Kipre

Kipro plačiajuosčio ryšio plane nustatyti 2021–2025 m. strateginiai tikslai, į jį įtrauktos teisėkūros ir reguliavimo intervencinės priemonės, taip pat praktinė parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrai.

Plačiajuostis ryšys Kroatijoje

Kroatijos nacionalinis plačiajuosčio ryšio plėtros planas 2021–2027 m. atitinka 2025 m. Europos gigabitinės visuomenės tikslus ir iš dalies 2030 m. skaitmeninius tikslus.

Plačiajuostis ryšys Bulgarijoje

2020 m. rugpjūčio mėn. buvo atnaujintas ir priimtas naujos kartos prieigos prie naujos kartos „Connected Bulgaria“ nacionalinis plačiajuosčio ryšio infrastruktūros planas ir elektroninių ryšių politika.

Plačiajuostis ryšys Belgijoje

Belgijos plačiajuosčio ryšio strategija įtraukta į platesnę politikos strategiją „Digital Belgium“. Nacionalinio fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio plano tikslas – panaikinti likusias baltas vietoves, kuriose didelės spartos paslaugos neteikiamos. Mažindama išlaidas ir...

Plačiajuostis ryšys Austrijoje

Austrijos plačiajuosčio ryšio strategijoje daugiausia dėmesio skiriama gigabitinio ryšio (fiksuotojo ir judriojo ryšio) tiekimui šalies mastu iki 2030 m.