Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikācija

Informācijas diena par tematu “Progresīvas un ilgtspējīgas pilsētas un pašvaldības” programmā “Digitālā Eiropa” (DIGITAL)

Tagad pieejami videomateriāli un prezentācijas. Šajā informācijas dienā tika prezentētas nākamās finansējuma iespējas viedām un ilgtspējīgām pilsētām un kopienām. Galvenā uzmanība tika pievērsta tādām jomām kā datu telpas viedajām kopienām, digitālie risinājumi Jaunajam Eiropas “Bauhaus” un “LIFE-in.eu” pārvaldībai, iesaistot dalībniekus tīklu veidošanā un iepazīstinot ar idejām priekšlikumiem.

Info day logo with date and time

@EuropeanCommission

Indikatīva darba kārtība:

Ievads (mērķis, temati, termiņi, kur atrast informāciju un dienas darba kārtība)

9.45 — CSA1 prezentācija — Sagatavošanas darbības datu telpai viedām kopienām

10:00 — CSA2 prezentācija — Dzīvo in.eu kopienas pārvaldība

10:15 — CSA3 prezentācija — Digitālie risinājumi Jaunā Eiropas “Bauhaus” atbalstam

Plkst. 10.30 — auditorijas jautājumi un atbildes

11:00 — Tiešsaistes tīklu veidošana CSA1 vajadzībām

11:30 — Tiešsaistes tīklu veidošana CSA2 vajadzībām

12:00 — Tiešsaistes tīklu veidošana CSA3 vajadzībām

12:30 — Galīgie ziņojumi

 

Reģistrējieties, ja vēlaties piedalīties šajā pasākumā.

Reģistrācijas procesā mēs lūgsim Jūs, vai vēlaties iepazīstināt ar savu ideju par vienu (vai vairākām) no trim CSA katrā no tīklu veidošanas sesijām. Ja to darāt, lūdzu, sagatavojiet vienu slaidu kopā ar jūsu ierosināto CSA, priekšlikuma nosaukumu un galvenajiem mērķiem, partneriem un to, kādas zināšanas un kādas ir jūsu vajadzības. Mēs centīsimies uzņemt ikvienu no jums un joprojām dosim jums laiku veidot kontaktus.

Komisija var izvēlēties runātājus atbilstoši mūsu rīcībā esošajam laikam.

Darba programmas — DIGITĀLS Eiropas digitālās nākotnes veidošana (europa.eu)

 

Zemāk ir saites uz attiecīgajiem uzaicinājuma tekstiem:

 

Digitālie risinājumi Jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas atbalstam

TEMATA ID: DIGITAL -2021-DISPLOY-01-BAUHAUS

Finansējums un konkursi (europa.eu).

 

“Dzīvo in.eu” kopienas pārvaldība

Temata ID: DIGITAL-2021-DISPLOY-01-LIVING-EU

Finansējums un konkursi (europa.eu).

 

Sagatavošanas darbības datu telpai viedajām kopienām

TEMATA ID: DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-SMART-COMM

Finansējums un konkursi (europa.eu).

 

Lejupielādēšanai

Info Day Presentations
Lejupielādēt