Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bibliotēka

Meklēšanas opcijas

Meklēšanas rezultāti (3394)


REPORT / STUDY |
The eArchiving Initiative - Executive Summary of the 2023 Annual Report

The eArchiving Initiative, part of the EU's Digital Decade Policy Programme, is led by the E-ARK Consortium and overseen by the European Commission's Directorate General Communications Networks, Content and Technology (Connect), and focuses on establishing technical infrastructure, updating specifications, and fostering collaboration.

EVENT REPORT |
Apaļā galda diskusija ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām par Digitālo pakalpojumu aktu un riska novērtējumiem

2023. gada 9. jūnijā Connect ĢD rīkoja apaļā galda diskusiju ar pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, lai apspriestu viņu viedokļus par Digitālo pakalpojumu akta (DPA) piemērošanu un jo īpaši par riska pārvaldības satvaru, kas ļoti lielu tiešsaistes platformu (VLOP) un ļoti lielu tiešsaistes meklētājprogrammu (VLOSE) nodrošinātājiem ir jāpiemēro saskaņā ar DPA.

POLICY AND LEGISLATION |
Virzība uz priekšu 6G: Redzējums par transatlantisko sadarbību

Ar Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes (TTC) starpniecību ASV un ES ir unikāla iespēja veicināt sadarbību pētniecības un inovācijas jomā, nodrošinot, ka 6G tehnoloģiju izstrāde un ieviešana atbilst kopīgiem principiem un vērtībām.