Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bibliotēka

Meklēšanas opcijas

Meklēšanas rezultāti (3429)

Highlight


REPORT / STUDY |
Digitālā desmitgade 2024. gadā: e-veselības rādītāju pētījums

Šajā ziņojumā ir izklāstīti jaunākie novērtējuma rezultāti par ES-27 valstu (kā arī Islandes un Norvēģijas) pašreizējo stāvokli virzībā uz digitālās desmitgades e-veselības mērķa sasniegšanu, proti, līdz 2030. gadam 100 % ES iedzīvotāju ir piekļuve elektroniskajām veselības kartēm.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

REPORT / STUDY |
Digitālā desmitgade 2024. gadā: Digitālās pārveides starptautiskais etalons

Starptautiskajā salīdzinošās novērtēšanas pētījumā ES salīdzinājumā ar septiņām valstīm, kas identificētas kā valstis ar labākajiem digitalizācijas rādītājiem digitālās desmitgades četros kardinālajos punktos, ir identificētas kā globālas digitalizācijas valstis.

POLICY AND LEGISLATION |
Pārskats par elementiem, kas uzskaitīti aplēsē par ārējo piešķirto ieņēmumu summu, kura izriet no uzraudzības maksas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2023/1127 6. panta 1. punktu

Šajā Komisijas dienestu darba dokumentā ir sniegts pārskats par elementiem, kas uzskaitīti, lai aplēstu ārējo piešķirto ieņēmumu summu, kura izriet no uzraudzības maksas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2023/1127 6. panta 1. punktu attiecībā uz Digitālo pakalpojumu aktu.