Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ACTIVITIES

Finansējums

DIGITAL ir atveseļošanas centienu būtiska sastāvdaļa. To veido virkne papildinošu ES programmu, kas nodrošina finansējumu digitālajai inovācijai un tehnoloģiju ieviešanai.

Programma "Digitālā Eiropa"

Programma "Digitālā Eiropa” atbalstīs un paātrinās Eiropas ekonomikas, rūpniecības un sabiedrības digitālo pārkārtošanos.

WIFI4EU

WiFi4EU veicina to, lai visiem būtu brīva piekļuve Wi-Fi savienojamībai sabiedriskās vietās.