Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Apspriešanās

Meklēšanas opcijas

Meklēšanas rezultāti (154)

Highlight


CONSULTATION |
Sabiedriskā apspriešana par Digitālo tirgu akta īstenošanu

Īstenošanas regulas projektā, kas tagad ir pieejams sabiedrības atsauksmēm, cita starpā ir sīki izklāstīti procesuālie aspekti, kas saistīti ar Digitālo tirgu tiesību akta izpildi, piemēram, pušu tiesības tikt uzklausītām un piekļūt lietas materiāliem, kā arī paziņojuma veidlapās iekļautie elementi.

CONSULTATION |
Kibernoturības akts

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) produkti un pakalpojumi rada iespējas ES ekonomikai un sabiedrībai, ņemot vērā jaunus izaicinājumus. Kad viss ir savienots, kiberdrošības incidents var ietekmēt visu ekosistēmu un traucēt ekonomiskās vai sociālās darbības.

CONSULTATION |
Civiltiesiskā atbildība — atbildības noteikumu pielāgošana digitālajam laikmetam un mākslīgajam intelektam

Šīs sabiedriskās apspriešanas mērķis ir: apstiprināt Produktatbildības direktīvas 2018. gada izvērtējumā noteikto jautājumu atbilstību (piemēram, kā piemērot direktīvu produktiem digitālajā un aprites ekonomikā), kā arī ievākt informāciju un viedokļus par to, kā uzlabot direktīvu (I iedaļa); vākt informāciju par nepieciešamību un iespējamiem veidiem, kā risināt jautājumus, kas īpaši saistīti ar mākslīgā intelekta sistēmu radīto kaitējumu, kas attiecas gan uz Produktatbildības direktīvu, gan valstu civiltiesiskās atbildības noteikumiem (II iedaļa).