Skip to main content
Eiropas digitālās nākotnes veidošana

Eiropas digitālās nākotnes veidošana

Digitālās tiesības un principi: Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes priekšsēdētāji paraksta Eiropas deklarāciju

    Digital principles at the heart of the digital decade

Deklarācijā, ko Komisija ierosināja šī gada janvārī, ir izklāstīta ES apņemšanās, ievērojot ES pamatvērtības un pamattiesības, īstenot drošu, aizsargātu un ilgtspējīgu digitālo pārkārtošanos, kuras centrā izvirzīti cilvēki. Iedzīvotājiem deklarācija apliecina, ka Eiropas vērtības, kā arī ES tiesiskajā regulējumā nostiprinātās tiesības un brīvības tiešsaistē ir jāievēro tikpat efektīvi kā bezsaistē.