Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas digitālās nākotnes veidošana

Iezīmēts Eiropas turpmākais kurss

2023. gada 13. septembra runā par stāvokli Savienībā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena ieskicēja galvenās prioritātes un pamatiniciatīvas nākamajam gadam, kuru pamatā ir Eiropas Savienības panākumi un sasniegumi pēdējos gados.