Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas digitālās nākotnes veidošana

Komisija iepazīstina ar jaunām iniciatīvām nākotnes digitālās infrastruktūras labā

    Connectivity: Cables on a blue background

iStock Photos Getty Images Plus

Komisija nākusi klajā ar pasākumu paketi, kuras mērķis ir palīdzēt Eiropas jaunuzņēmumiem un MVU izstrādāt uzticamu mākslīgo intelektu (MI), ievērojot ES vērtības un noteikumus. Šī pakete izriet no 2023. gada decembrī panāktās politiskās vienošanās par ES Mākslīgā intelekta aktu, kas ir pasaulē pirmais visaptverošs mākslīgajam intelektam veltīts tiesību akts, kurš atbalstīs uzticama MI izstrādi, ieviešanu un apguvi ES.