Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikācija

Daudzpakāpju kalibrēšanas pieeja digitalizētai energosistēmai

Semināra mērķis ir apkopot ekspertu viedokli par to, kā digitālās tehnoloģijas varētu paātrināt notiekošo Eiropas energosistēmu pārveidi.

graphic showing a hand turning a control button with Future written on it

Freepik

Ņemot vērā ES atkarību no Krievijas fosilās enerģijas, plānā REPowerEU ir aicināts masveidā izvērst atjaunojamo energoresursu (vēja, saules, hidroenerģijas, plūdmaiņu u. c.) izmantošanu, kā arī paātrināt fosilā siltuma un kurināmā elektrifikāciju un aizstāšanu rūpniecībā, ēkās un transporta nozarē, lai risinātu klimata krīzi un nodrošinātu visiem pieejamu piekļuvi enerģijai.  Tādas digitālās tehnoloģijas kā lietu internets, datu analīze, mākoņdatošana un mākslīgais intelekts varētu mazināt īstermiņa ieguldījumu vajadzības un pārvaldīt nenoteiktību, lai nodrošinātu mūsu energosistēmas padziļinātu digitālo un ilgtspējīgu pārveidi.

Lai sasniegtu šos mērķus, Eiropai ir jāizveido energosistēma, kas ir daudz viedāka un interaktīvāka nekā pašlaik. Energoefektivitāte un resursefektivitāte, dekarbonizācija, elektrifikācija, nozaru integrācija un energosistēmas decentralizācija prasa milzīgus digitalizācijas centienus.

Pēc Komisijas paziņojuma “Enerģētikas sistēmas digitalizācija — ES rīcības plāns” pieņemšanas (COM(2022)552/2) Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts (CNECT ĢD), Enerģētikas ģenerāldirektorāts (ENER ĢD) un Eiropas sadales sistēmu operatori (E.DSO) kopīgi organizē šo semināru.

Seminārā tiks aplūkoti ļoti svarīgi temati, piemēram, datu telpas, datu kopīgošana, digitālā divtīkla pārvaldība, un turpmāk tiks aplūkoti datu un sadarbspējas standarti, tīkla perifērija un investīcijas digitālajā elektroenerģijas infrastruktūrā.

Paziņojums par pasākumu E.DSO tīmekļa vietnē

Darba kārtība

Pasākums tiek rīkots tiešsaistē 22. novembrī no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.30 pēc Centrāleiropas laika ar ļoti ierobežotu klātienes auditoriju Briselē. Ja vēlaties pievienoties personīgi, sazinieties ar anita.gianelli@edsoforsmartgrids.eu