Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikācija

Turpmākā virzība — kā sagatavoties ražošanas datu telpām

Šajā darbseminārā tiks pētīti turpmākie pasākumi, lai paātrinātu Eiropas mēroga ražošanas datu telpas izveidi un sasniegtu ļoti lielu lietotāju bāzi, jo īpaši MVU.

Lai nodrošinātu datu jēgu un atbalstītu datu ekosistēmas, rūpniecības datu telpas piedāvā uzņēmumiem iespējas pāriet uz datu virzītiem uzņēmējdarbības modeļiem.

Rūpniecisko datu telpu izvēršana balstīsies uz esošo ražošanas datu platformu inventarizāciju un konkrētu ražošanas pamatelementu plānu, kas varētu veicināt esošo un jauno ar datiem saistīto iniciatīvu ilgtermiņa konverģenci ražošanā.

Šajā darbseminārā tiek pētīti tehniskās infrastruktūras piemēri datu kopīgošanai un atkalizmantošanai ražošanas nozarē un attiecīgajās nozarēs, kā arī datu pārvaldības mehānismi.

Šā semināra mērķis ir apsvērt, kā ražošanas datu embrionālajām telpām būtu pakāpeniski jāpaātrinās par Eiropas mēroga ražošanas datu telpu un jāsasniedz ļoti liela lietotāju bāze, jo īpaši MVU. 

Darbseminārs sastāv no EK un ārējo ieinteresēto personu prezentācijām.  Mēs aicinām ikvienu piedalīties un ceram uz aktīvu un auglīgu diskusiju.

Pievienojieties saitei uz sanāksmi

https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=mb1115090c2d17e4045663fbd1260fa5b

Pievienoties pēc sanāksmes numura

Sanāksmes numurs (piekļuves kods): 2744 372 6509

Sanāksmes parole: baCCYPD9*68 (22229739 no tālruņiem)

Pieskarieties, lai pievienotos no mobilās ierīces (tikai piekares)

+ 32–262–00867,27443726509#22229739# Beļģija Nodeva

+ 352–2730–0072,27443726509#22229739# Luksemburgas nodeva

Dažas mobilās ierīces var lūgt apmeklētājiem ievadīt ciparu paroli.

Pievienojieties pa tālruni

+ 32–262–00867 Beļģija Nodeva

+ 352–2730–0072 Luksemburgas nodeva

Vispārējie izsaukuma numuri

Pievienojieties videosistēmai vai lietojumprogrammai

Dial 27443726509@ecconf.webex.com

Varat arī zvanīt uz tālruņa numuru 62.109.219,4 un ievadīt sanāksmes numuru.