Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikācija

Ziņojumi par valstīm — 2023. gada ziņojums par digitālo desmitgadi

Ziņojumi par valstīm papildina 2023. gada ziņojumu par stāvokli digitālajā desmitgadē.

logo 2023 Report on the state of the Digital Decade

Ziņojumos par valstīm ir izklāstīts, kā katra dalībvalsts rīkojas attiecībā uz digitālās desmitgades kardinālajiem punktiem: Digitālās prasmes, digitālā infrastruktūra, uzņēmumu digitalizācija un sabiedrisko pakalpojumu digitalizācija.

Lejupielādēšanai

AT Country report
Lejupielādēt 
BE Country report
Lejupielādēt 
BG Country report
Lejupielādēt 
CY Country report
Lejupielādēt 
CZ Country report
Lejupielādēt 
DE country report
Lejupielādēt 
DK Country report
Lejupielādēt 
EE Country report
Lejupielādēt 
EL country report
Lejupielādēt 
ES country report
Lejupielādēt 
FI Country report
Lejupielādēt 
FR country report
Lejupielādēt 
HR Country report
Lejupielādēt 
HU country report
Lejupielādēt 
IE Country report
Lejupielādēt 
IT country report
Lejupielādēt 
LT country report
Lejupielādēt 
LU country report
Lejupielādēt 
LV Country report
Lejupielādēt 
MT country report
Lejupielādēt 
NL Country report
Lejupielādēt 
PL country report
Lejupielādēt 
PT country report
Lejupielādēt 
RO country report
Lejupielādēt 
SE Country report
Lejupielādēt 
SI country report
Lejupielādēt 
SK country report
Lejupielādēt