Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Доклади по държави — доклад за цифровото десетилетие за 2023 г.

Докладите по държави допълват доклада за състоянието на цифровото десетилетие през 2023 г.

logo 2023 Report on the state of the Digital Decade

В докладите по държави се посочва как всяка държава членка прави по отношение на основните моменти от цифровото десетилетие: Цифрови умения, цифрови инфраструктури, цифровизация на предприятията и цифровизация на обществените услуги.

Документи за изтегляне

AT Country report
Изтегляне 
BE Country report
Изтегляне 
BG Country report
Изтегляне 
CY Country report
Изтегляне 
CZ Country report
Изтегляне 
DE country report
Изтегляне 
DK Country report
Изтегляне 
EE Country report
Изтегляне 
EL country report
Изтегляне 
ES country report
Изтегляне 
FI Country report
Изтегляне 
FR country report
Изтегляне 
HR Country report
Изтегляне 
HU country report
Изтегляне 
IE Country report
Изтегляне 
IT country report
Изтегляне 
LT country report
Изтегляне 
LU country report
Изтегляне 
LV Country report
Изтегляне 
MT country report
Изтегляне 
NL Country report
Изтегляне 
PL country report
Изтегляне 
PT country report
Изтегляне 
RO country report
Изтегляне 
SE Country report
Изтегляне 
SI country report
Изтегляне 
SK country report
Изтегляне