Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikācija

Informatīva sesija par MI pēc pieprasījuma platformas uzaicinājumu saskaņā ar DIGITAL

Prezentācijās ir ietverta informācija, kas sniegta 25.11.2022. informatīvajā sesijā par uzaicinājumu DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-AI-ON-DEMAND — AI pēc pieprasījuma platformas izvēršana.

Lejupielādēšanai

1. Presentation by Cecile Huet, Head of Unit, Robotics & AI Innovation and Excellence, European Commission
Lejupielādēt 
2. Presentation by Barry O´Sullivan, coordinator AI4Europe
Lejupielādēt 
3. Presentation by Joachim Köhler: Preparation for the development of the AI-on-demand platform
Lejupielādēt