Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikācija

Ierosinātā regula par Kiberdrošības aktu

ES Kiberdrošības akta mērķis ir stiprināt ES spējas atklāt būtiskus un plaša mēroga kiberdrošības apdraudējumus un uzbrukumus, sagatavoties tiem un reaģēt uz tiem.

Cyber Solidarity

@EuropeanCommission

Lejupielādēšanai

Proposed Regulation on the Cyber Solidarity Act
Lejupielādēt