Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Предложение за регламент относно Закона за солидарност в кибернетичното пространство

Законодателният акт на ЕС за киберсолидарност има за цел да укрепи капацитета на ЕС за откриване, подготовка и реагиране на значителни и мащабни заплахи и атаки в областта на киберсигурността.

Cyber Solidarity

@EuropeanCommission

Документи за изтегляне

Proposed Regulation on the Cyber Solidarity Act
Изтегляне