Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicatie

Mededeling: kunstmatige intelligentie voor Europa

Gezien de snelle technologische ontwikkeling van AI en een mondiale beleidscontext waarin steeds meer landen volop in AI investeren, moet de EU als één optreden om de vele kansen te benutten en de uitdagingen van AI op een toekomstbestendige wijze aan te pakken. Om de ontwikkeling van AI te bevorderen en de potentiële grote risico’s voor de veiligheid en de grondrechten in gelijke mate aan te pakken, legt de Commissie een voorstel voor een regelgevingskader voor AI en een herzien gecoördineerd plan inzake AI voor.

Related content