Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicatie

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie

De Commissie heeft het allereerste rechtskader voor AI voorgesteld, waarin de risico’s van AI worden aangepakt en Europa wereldwijd een leidende rol speelt.

Het voorstel voor een verordening betreffende artificiële intelligentie is in april 2021 door de Commissie aangekondigd. Het is de bedoeling de risico’s van specifieke toepassingen van AI aan te pakken door deze in 4 verschillende niveaus in te delen: onaanvaardbaar risico, hoog risico, beperkt risico en minimaal risico.

Op die manier zal de KI-verordening ervoor zorgen dat Europeanen kunnen vertrouwen op de KI die zij gebruiken. De verordening is ook van cruciaal belang voor het opbouwen van een ecosytemen van excellentie op het gebied van AI en voor het versterken van het vermogen van de EU om wereldwijd te concurreren. Het gaat hand in hand met het gecoördineerde plan inzake AI.

Downloads

1. Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (.pdf)
Downloaden 
2. Annexes to the Proposal (.pdf)
Downloaden 

Related content