Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publicatie

Aardobservatieblad van bestemming

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over het project Bestemming Earth (DestinE).

two globes representing Destination Earth's digital twins model

Bestemming Aarde (DestinE) zal unieke digitale modelleringscapaciteiten van de aarde bieden om de EU beter in staat te stellen milieuveranderingen te monitoren en te modelleren, extreme gebeurtenissen te voorspellen en de acties en het beleid van de EU aan te passen aan klimaatgerelateerde uitdagingen. De toekomst bouwt voort op EU-investeringen in high-performance computing, enorme ruimtevaart- en sociaaleconomische gegevensbronnen waarover wij beschikken, en op de Europese excellentie op het gebied van data en AI-technologieën.

Downloads

EN: Destination Earth (DestinE) factsheet (.pdf)
Downloaden