Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven
Report / Study | Publicatie

Studie met beoordelingen van gedragscodes inzake gegevensportabiliteit en overstappen in de cloud

De SWIPO-groep (switching Cloud Providers and Porting Data) heeft vrijwillige gedragscodes ontwikkeld die in dit verslag worden beoordeeld.

SWIPO is een multistakeholdergroep die wordt gefaciliteerd door de Europese Commissie. De leden van het comité werken samen aan de ontwikkeling van vrijwillige gedragscodes die organisaties en bedrijven zouden aanmoedigen om cloud computing voor hun activiteiten te gebruiken.

Deze studie bevat drie onafhankelijke juridische beoordelingsverslagen van de SWIPO-gedragscodes inzake gegevensportabiliteit en overstappen in de cloud, alsook van de SWIPO-governanceovereenkomst. De individuele verslagen werden uitgevoerd door drie onafhankelijke advocatenkantoren: Ramon y Cajal Abogados (ES)/Dorda Rechtsanwalte GmbH (AT)/Arthur Cox & ampCo. (IE). Deze ondernemingen hebben ook een gezamenlijke inleiding ontwikkeld, waarin wordt gewezen op een aantal belangrijke tekortkomingen van de SWIPO-gedragscodes. In de studie wordt uitsluitend uitgegaan van een juridisch perspectief; procedurele aspecten met betrekking tot het zelfreguleringsproces en de marktacceptatie van de gedragscodes worden niet behandeld.

Downloads

Study presenting assessments of codes of conduct on data porting and cloud switching
Downloaden