Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven
Press release | Publicatie

Wet inzake digitale diensten: Commissie richt nieuw Europees Centrum voor transparantie op

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet inzake digitale diensten (DSA), de nieuwe baanbrekende regels van de EU voor een veiligere en verantwoordelijkere onlineomgeving, richt het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Commissie een Europees Centrum voor aluminiumtransparantie (ECAT) op.

Het zal de handhaving van de nieuwe regels ondersteunen met technische en wetenschappelijke expertise van topniveau.

ECAT zal zijn hoofdzetel hebben op de locatie Sevilla van het GCO, met personeel in Brussel en Ispra. Het programma zal naar verwachting volledig operationeel zijn in het eerste kwartaal van 2023 en beoogt een zwaartepunt te worden voor internationaal onderzoek op dit gebied, dat fungeert als kenniscentrum voor erkende onderzoekers die gegevens analyseren die in het kader van de wet inzake digitale diensten zijn verstrekt.

In de wet inzake digitale diensten wordt opgeroepen tot meer toezicht op de algoritmische systemen die door zeer grote onlineplatforms en zoekmachines worden gebruikt. Dit houdt onder meer in hoe zij content modereren en informatie aan hun gebruikers voorstellen. Het nieuwe centrum zal de Commissie ondersteunen bij het beoordelen of de werking van dergelijke algoritmen in overeenstemming is met de risicobeheerverplichtingen uit hoofde van de wet inzake digitale diensten.

Om ervoor te zorgen dat de Commissie over het beste talent op dit gebied beschikt, heeft het JRC een wervingscampagne opgezet voor deskundigen op het gebied van datawetenschap, algoritmisch ontwerp, algoritmische audits en andere nauw met elkaar verbonden gebieden. De inschrijvingen lopen tot 9 januari 2023. Naast de aanwerving bij het JRC werft de Commissie momenteel ook personeel aan voor het DSA-team van het directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (DG CONNECT).

Meer informatie over de wet inzake digitale diensten