Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikácia

Prepojiť jesennú univerzitnú školu: Bezpečné a udržateľné digitálne infraštruktúry

Odborníci na vysokej úrovni z inštitúcií EÚ, priemyslu a akademickej obce budú na 10 zasadnutiach diskutovať o najnovších inováciách v oblasti digitálnych infraštruktúr, pričom sa zamerajú na to, ako by sme mohli rozšíriť našu pripojiteľnosť a zároveň optimalizovať existujúce systémy.

Obrázok s názvom Jesenná škola CU 2022 Bezpečné a udržateľné digitálne infraštruktúry

Chcete získať prelomový prehľad hlavných pilierov digitálnej infraštruktúry EÚ?

Jesenná univerzitná škola 2022 bude hostiteľom celého týždňa venovaného tejto téme, pričom preskúma, ako najmodernejšie riešenia tohto desaťročia zodpovedajú existujúcim riešeniam, podporí systém obehového hospodárstva a zároveň zabezpečí vysoký stupeň bezpečnosti.

Témy budú zahŕňať gigabitové pokrytie, mikročipy, Edge Computing, dátové servery, web 3, vysokovýkonnú výpočtovú techniku, priemyselné platformy a 5G a budúce mobilné generácie.

Okrem toho naši rečníci spolu s publikom posúdia, ako sa tieto systémy môžu vyvíjať v nadchádzajúcom desaťročí a akým prekážkam môžu čeliť. Spolu s nimi preskúmajte predvídateľné výzvy a nájdite odpovede na vaše najnaliehavejšie strategické otázky.

Okrem toho sa bude diskutovať o spôsobe interakcie digitálnych infraštruktúr a technológií s pôvodnými systémami a o tom, ako ich možno riadiť udržateľným spôsobom efektívne využívajúcim zdroje.

Jesenná škola bude mať širokú perspektívu, ktorá bude zahŕňať hospodárske, sociálne a environmentálne otázky, ktoré sa majú zohľadniť v každej politickej reakcii.

 

Európa preobčanov

Deň I, 26. september

 

Deň, 27. september

 

Deň, 28. september

 

Deň IV, 29. septembra

 

Deň V, 30. september