Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikation

Connect University Autumn School: Säker och hållbar digital infrastruktur

Experter på hög nivå från EU-institutionerna, näringslivet och den akademiska världen kommer under 10 att diskutera de senaste innovationerna inom digital infrastruktur och diskutera hur vi kan utöka vår konnektivitet och samtidigt optimera befintliga system.

Bild med titeln CU höstskola 2022 Säker och hållbar digital infrastruktur

Är du intresserad av att få en överblick över de viktigaste pelarna i EU:s digitala infrastruktur?

Connect University Autumn School 2022 kommer att stå värd för en hel vecka om ämnet och undersöka hur det här årtiondets toppmoderna lösningar passar ihop med befintliga lösningar, främja ett system för cirkulär ekonomi samtidigt som en hög grad av säkerhet säkerställs.

Ämnena kommer att omfatta gigabittäckning, mikrochips, Edge Computing, dataservrar, Web 3, högpresterande datorsystem, industriplattformar och 5G Framtida mobila generationer.

Dessutom kommer våra talare att tillsammans med publiken utvärdera hur dessa system kan utvecklas under det kommande årtiondet och vilka hinder de kan ställas inför. Tillsammans med dem utforska de förutsebara utmaningarna och hitta svar på dina mest brådskande strategiska frågor.

Dessutom kommer diskussioner att föras om hur digitala infrastrukturer och digital teknik i sig interagerar med befintliga system och hur detta kan hanteras på ett hållbart och resurseffektivt sätt.

Höstskolan kommer att ha ett brett perspektiv som omfattar de ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor som ska beaktas i alla politiska åtgärder.

 

Programdeltagarna

Dag I, 26 september

 

Dag II, 27 september

 

Dag III, 28 september

 

Dag IV, 29 september

 

Dag V, 30 september