Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikácia

Informačný deň k druhej výzve EDIH v rámci programu Digitálna Európa

Po uverejnení výzvy DIGITAL-2022-EDIH-03 29. septembra 2022 s uzávierkou 16. novembra 2022 bol 14. októbra 2022 zorganizovaný online informačný deň s cieľom vysvetliť podrobnosti výzvy.

Počas tohto podujatia sa diskutovalo o osobitostiach procesu prípravy návrhov a vysvetlila sa známka excelentnosti. Cieľom webinára bolo poskytnúť všetky informácie potrebné na reakciu na 2.výzvu EDIH. Ide o užšiu výzvu, ktorá je otvorená len pre členské štáty a pridružené krajiny uvedené v dokumente k výzve.