Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikation

Informationsdag om den 2:a ansökningsomgången för programmet för ett digitalt Europa

Efter offentliggörandet av ansökningsomgången DIGITAL-2022-EDIH-03 den 29 september 2022 med sista inlämningsdag den 16 november 2022 anordnades en informationsdag online den 14 oktober 2022 för att förklara detaljerna i ansökningsomgången.

Under detta evenemang diskuterades särdragen i processen för utarbetande av förslag och spetskompetensstämpeln förklarades. Syftet med webbinariet var att tillhandahålla all den information som krävdes för att svara påden 2:a EDIH-ansökningsomgången. Detta är en begränsad ansökningsomgång som endast är öppen för de medlemsstater och associerade länder som nämns i meddelandet om ansökningsomgången.