Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

Dzień Informacyjny na temat 2. zaproszenia do składania wniosków w ramach EDIH w ramach programu „Cyfrowa Europa”

Po opublikowaniu w dniu 29 września 2022 r. zaproszenia do składania wniosków DIGITAL-2022-EDIH-03 z terminem zamknięcia 16 listopada 2022 r. 14 października 2022 r. zorganizowano internetowy Dzień Informacyjny w celu wyjaśnienia szczegółów zaproszenia.

Podczas tego wydarzenia omówiono specyfikę procesu przygotowywania wniosków i wyjaśniono pieczęć doskonałości. Celem seminarium internetowego było dostarczenie wszystkich informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na drugiezaproszenie EDIH. Jest to zaproszenie ograniczone, otwarte wyłącznie dla państw członkowskich i państw stowarzyszonych wymienionych w dokumencie zaproszenia.