Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation results | Objava

Akt o digitalnih storitvah: Zbirno poročilo javnega posvetovanja o smernicah za ponudnike zelo velikih spletnih platform in iskalnikov o zmanjšanju sistemskih tveganj za volilne postopke

Javno posvetovanje o smernicah za zmanjšanje sistemskih tveganj za volilne postopke v skladu s členom 35(3) akta o digitalnih storitvah je potekalo od 8. februarja do 7. marca 2024.

Smernice predstavljajo ukrepe in najboljše prakse,ki jih lahko zelo velike spletne platforme in iskalniki (VLOSE), ki imajo več kot 45 milijonov uporabnikov v EU, uporabijo za ublažitev sistemskih tveganj, ki lahko ogrozijo celovitost volilnih postopkov.

Med posvetovanjem je bilo prejetih 77 deležnikov, od katerih jih je 34 bilo organizacij civilne družbe, 18 prostovoljnih akcijskih načrtov (VLOP) ali poslovnih združenj (VLOSE) ali poslovnih združenj, 9 državljanov EU in tretjih držav, 8 akademikov in 5 javnih organov. Zainteresirane strani so na splošno pozdravile pobudo in priznale, da je treba opredeliti najboljše prakse za VLOP in VLOSE za zmanjšanje tveganj, povezanih z volilnimi postopki.  

Poročilo vsebuje pregled prispevkov k javnemu posvetovanju, ki zajema povratne informacije o področju uporabe smernic, ukrepih za ublažitev umetne inteligence, specifičnih za volitve, in generativnih ukrepih za ublažitev umetne inteligence ter sodelovanju z nacionalnimi organi, strokovnjaki in organizacijami civilne družbe. Zajema tudi povratne informacije o priporočenih najboljših praksah pred volitvami, med njimi in po njih ter posebne smernice za evropske volitve.

Končne smernice upoštevajo povratne informacije, prejete v okviru javnega posvetovanja, in sicer prek okroglih miz in srečanj z deležniki ter predstavniki držav članic, vključno s koordinatorji digitalnih storitev

Datoteke za prenos

Summary report of the public consultation on guidelines pursuant to Article 35(3) of DSA
Prenesi