Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Objava

Delavnica o evropskih vozliščih za digitalne inovacije: pragmatičen pristop k državni pomoči

Na delavnici, ki je potekala 14. marca, je bilo predstavljeno, kako evropska vozlišča za digitalne inovacije prenašajo državno pomoč na končne upravičence ter uvajajo pragmatične rešitve in dobre prakse pri izpolnjevanju režima državne pomoči.

Skladnost z ureditvami državne pomoči je eno od pogosto zastavljenih vprašanj in pojasnil. Na spletnem seminarju je bil predstavljen pregled mehanizmov državne pomoči ter kako so posamezne države organizirale nacionalne storitve in podporo evropskim vozliščem za digitalne inovacije, da bi jim pomagale pri skladnosti s pravili o državni pomoči. Pragmatičen pristop se začne z opredelitvijo operacij, ki morajo biti skladne z ureditvami državne pomoči, tj. de minimis in novo sprejetimi uredbami o splošnih skupinskih izjemah, ter poiskati pravno svetovanje in podporo nacionalnih koordinatorjev za državno pomoč. Pred delavnico so bila evropska vozlišča digitalnih inovacij pozvana, naj prispevajo svoje mnenje in zamisli o tem, kako obravnavajo skladnost z državno pomočjo. Na spletnem seminarju je bila predstavljena tudi podpora pospeševalnika digitalne preobrazbe pri beleženju pripomočkov za različne storitve in poročanju o njih.

Napovednik

Več informacij

Pogosta vprašanja o evropskih vozliščih za digitalne inovacije