Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband in Sweden

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

    flag of Sweden

By 2020, 95% of all households and companies should have access to broadband at a minimum capacity of 100 Mbps and by 2025, all of Sweden should have access to high-speed broadband. The importance of 5G roll-out has been acknowledged by Sweden for instance in the frame of the Nordic Council of Ministers for Digitalisation. This ad hoc council has been given the task to take lead in following up the declaration on 5G signed by the Nordic prime ministers in May 2018.

Summary of broadband development in Sweden

In its broadband strategy, the Swedish government has identified three strategic areas in order to meet the goals set in the strategy: Roles and rules on the broadband market, cost-efficient expansion of the broadband infrastructure and services for everyone. According to the broadband strategy A Completely Connected Sweden by 2025, the focal point has to be people’s need for broadband access, whether they live in densely populated areas, scarcely populated areas and rural areas, or in areas situated in between. Sweden is committed to be at the forefront of the development of 5G. One manifestation of this is the Nordic-Baltic cooperation on 5G, undertaken within the frame of the Nordic Council of Ministers. In May 2018, the Nordic prime ministers signed a declaration on 5G, with the common vision of being the first and foremost-integrated region in the world. In order to achieve this goal a common action plan for early adoption of 5G technology has been set up by the Nordic-Baltic ministers of digitalisation.

National broadband strategy and policy

Responsible authorities

  • The Ministry of Climate and Enterprise (Klimat- och näringslivs­departementet) is responsible for digitalisation and broadband policy.
  • The Swedish Post and Telecom Authority (PTS) is the authority that monitors and regulates the electronic communications and post sectors. The vision of the authority is that everyone in Sweden should have access to good telephony, broadband and postal services.
  • The Bredbandsforum was appointed by the Government in 2010 and is responsible for facilitating cooperation between concerned actors in order to promote an effective expansion of broadband infrastructure. The forum also has the mission to create an arena for government, companies, authorities and other organisations to collectively identify obstacles for the deployment and to find solutions facilitating broadband access in the entire country.

Main aims for broadband development

The government’s vision for a completely connected Sweden is that the broadband infrastructure should correspond to the user’s need for connectivity. In the broadband strategy adopted in December 2016, the Swedish government identified the need for goals in two areas: access to high-speed broadband in all of Sweden and access to reliable and high quality mobile services. The objective of the strategy is that 95% of all households and businesses should have access to broadband at a minimum capacity of 100 Mbps by 2020. The strategy goes beyond 2020 and states that by 2025 all of Sweden should have access to high-speed broadband. That implies that 98% of all households and businesses should have access to broadband at a minimum capacity of 1 Gbps. The remaining 1.9% should have access to connections at a minimum capacity of 100 Mbps and 0.1% at a minimum capacity of 30 Mbps. The strategy also has a goal for mobile coverage: all of Sweden should have access to reliable and high-quality mobile services no later than the year 2023.

Main measures for broadband development

  • Broadband mapping: In Sweden, a web service Ledningskollen has been developed and steered by the Swedish post and telecom authority (NRA) with the aim of sharing information on infrastructure owners (i.e. pipelines and other infrastructure). The platform has been developed and is publicly accessible on a voluntary basis in order to prevent damage during excavation and enhance coordination in civil work. In addition to the Ledningskollen, PTS has a national mapping tool called the Broadband Map (Bredbandskartan), which shows the availability of broadband, network owners and ISPs near a specific location throughout Sweden.
  • Swedish broadband deployment is primarily market-driven, but in areas where there are no commercial incentives to invest, there is complementary public funding available. In Sweden, municipalities play an important role in network deployment by way of controlling and determining conditions for access for operators to municipal land.

National and regional broadband financial instruments

  • State aid for broadband deployment in areas where there are no commercial investments in next generation access networks is available through the Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and in the northern part of Sweden via the European Regional Development Fund (ERDF).
  • Financed through the Recovery and Resilience Fund, the government intends to invest SEK 1.4 billion in 2021, SEK 500 million in 2022 and thereafter SEK 100 million annually during 2023-2025 to expand the broadband throughout the country and achieve the national broadband targets. The Swedish Post and Telecom Agency (PTS) is the managing authority for this support scheme. During the current program period for the rural development program (2014–2020), the government has also allocated approximately SEK 4.45 billion in broadband support for expansion in areas where it is not commercially profitable to expand.
  • The government has also made investments of SEK 1.2 billion within the regional fund for the expansion of larger local interconnection broadband networks in the three northern regional fund programs.

Data on broadband development and technologies in Sweden

For the latest data on broadband coverage, subscriptions and penetrations, coverage of different broadband technologies and costs check the scoreboard reports and the country reports of the Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrum assignments for wireless broadband

For details on harmonised spectrum assignments consult the European 5G Observatory.

Publications and press documents

English

Swedish

Contact information

BCO Sweden (national Broadband Competence Office): The Swedish Post and Telecom Authority (Post och telestyrelsen)

Postal address: Box 5398, SE-102 49 Stockholm, Sweden
Visiting address: Valhallavägen 117, SE-115 31 Stockholm, Sweden
Contact via email
Phone: +46 8 678 56 12
Website

Ministry of Climate and Enterprise (Klimat- och näringslivs­departementet)

Address: Mäster Samuelsgatan 70, 111 21 Stockholm, Sweden
Contact via email
Website

Bredbandsforum

Address: Valhallavägen 117, 115 31 Stockholm, Sweden
Contact via email
Phone: +46 8678 55 00
Website

Latest News

Omejitev za IRIS²: satelitske širokopasovne povezave za podeželska in oddaljena območja

Svet EU je 7. marca 2023 sprejel IRIS² (infrastruktura za odpornost, medsebojno povezljivost in varnost prek satelita) in dal končno zeleno luč za novo satelitsko konstelacijo EU.

Povezane vsebine

Širša slika

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.

Glej tudi

Širokopasovna povezava v Romuniji

Načrt Romunije za širokopasovne povezave se osredotoča na izgradnjo nacionalnega širokopasovnega omrežja kot prvi korak k doseganju ciljev EU glede povezljivosti.

Širokopasovna povezava na Nizozemskem

Vsa gospodinjstva na Nizozemskem bi morala imeti možnost dostopa do širokopasovnih omrežij s hitrostjo najmanj 100 Mb/s, velika večina pa bi morala do leta 2023 izkoristiti 1 Gbps.

Širokopasovna povezava v Luksemburgu

Razvoj komunikacijske infrastrukture s ciljem gigabitnega širokopasovnega dostopa po vsej državi je ena od prednostnih nalog v vladnem programu Luksemburga.

Širokopasovna povezava v Italiji

Cilj italijanske strategije za ultraširokopasovne povezave proti gigabitni družbi je zagotoviti gigabitno povezljivost za vse do leta 2026.

Širokopasovna povezava na Irskem

Nacionalni širokopasovni načrt za Irsko predvideva, da bodo do leta 2026 vsi prostori na Irskem imeli dostop do visokohitrostnih širokopasovnih povezav.

Širokopasovna povezava na Madžarskem

Namen osnutka madžarske nacionalne strategije za digitalizacijo za obdobje 2021–2030 je doseči cilj, da se do leta 2030 doseže 95 % gospodinjstev, ki jih pokrivajo gigabitna omrežja.

Širokopasovna povezava v Grčiji

Grška digitalna preobrazba Svetega pisma 2020–2025 poudarja povezljivost kot eno od petih strateških osi in priznava cilje gigabitne družbe 2025.

Širokopasovna povezava v Nemčiji

Koalicijski sporazum iz leta 2021, digitalna strategija in gigabitna strategija nemške zvezne vlade 2022 dajejo prednost nacionalni ponudbi omrežij FTTH in 5G.

Širokopasovna povezava v Franciji

Nacionalni širokopasovni program France Très Haut Débit določa cilj hitrega širokopasovnega dostopa za vsa gospodinjstva do leta 2022 in optičnega omrežja za vse do leta 2025.

Širokopasovna povezava na Finskem

Finski organi dajejo prednost vzpostavitvi optičnega omrežja, ki temelji na konkurenci, s pomočjo javnih sredstev za premalo pokrita območja in svetovanjem lokalnim občinam o tem, kako vzpostaviti širokopasovna omrežja.

Širokopasovna povezava v Estoniji

Estonija je vzpostavila osnovno širokopasovno pokritost po vsej državi. Estonska digitalna agenda določa ambiciozne cilje za leto 2030.

Širokopasovna povezava na Danskem

Številne politične pobude, katerih cilj je pokritost s fiksnimi in mobilnimi širokopasovnimi povezavami na nacionalni ravni, podpirajo danske cilje na področju širokopasovnih povezav. Vlada si prizadeva, da bi Danska postala vodilna na digitalnem področju z ustvarjanjem temeljev...

Širokopasovna povezava na Češkem

Nacionalni načrt za razvoj zelo visokozmogljivih omrežij, odobren marca 2021, opredeljuje strateški pristop Češke republike k izgradnji VHCN.

Širokopasovna povezava na Cipru

Ciprski načrt za širokopasovne povezave določa strateške cilje za obdobje 2021–2025 ter vključuje zakonodajne in regulativne ukrepe ter praktično podporo za razvoj širokopasovne infrastrukture.

Širokopasovna povezava na Hrvaškem

Hrvaški nacionalni načrt za razvoj širokopasovnih povezav 2021–2027 je odziv na cilje evropske gigabitne družbe 2025 in delno na digitalne cilje za leto 2030.

Širokopasovna povezava v Bolgariji

Nacionalni načrt za širokopasovno infrastrukturo za dostop naslednje generacije „Povezana Bolgarija“ in politika o elektronskih komunikacijah sta bila posodobljena in sprejeta avgusta 2020.

Širokopasovna povezava v Belgiji

Strategija Belgije za širokopasovne povezave je vključena v širšo strategijo politike Digital Belgija. Cilj nacionalnega načrta za fiksne in mobilne širokopasovne povezave je odpraviti preostale bele lise, kjer storitve visoke hitrosti niso na voljo. Belgija z znižanjem stroškov...