Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Povezljivost

Cilj EU je, da bi Evropa do leta 2030 postala najbolj povezana celina.

    Mreža medsebojno povezanih simbolov nad mestom

©GettyImages - metamorworks

Kaj je povezljivost?

Povezljivost zajema digitalna omrežja, od mobilnih in fiksnih struktur do interneta, vključno s kabli in sateliti. Vendar pa povezljivost poleg svojih tehnoloških vidikov vključuje globoko človeško razsežnost. To nam omogoča, da se obrnete na druge, ne glede na to, kje na svetu so. V dlan naših rok postavlja nešteto možnosti: najnovejše novice lahko preberemo kadarkoli in kjerkoli se nam zdi priročno, spremljamo spletne tečaje, se učimo spretnosti in iščemo nasvete od profesorjev in strokovnjakov, ne glede na to, kako daleč so. Prav tako lahko brskamo po spletnih trgih, da najdemo najbolj priročne izdelke in storitve ali ponudimo svoje izdelke strankam po vsem svetu.

Od standardov do omrežij: Vzpostavitev povezane EU

Cilj politikEU na področju povezljivosti je uskladitev predpisov o povezljivosti za spodbujanje storitev po vsej EU in širitev omrežij. Ti cilji izhajajo iz ciljev povezljivosti digitalnega desetletja: Evropska gospodinjstva bi morala imeti dostop do visokohitrostne internetne pokritosti do leta 2025 in gigabitne povezljivosti do leta 2030.

EU si prizadeva za izvajanje standardiziranih pravil za storitve povezljivosti, pri čemer spodbuja regulativno okolje, ki spodbuja naložbe v telekomunikacijske trge in zagotavlja dosledne koristi na vseh ozemljih EU. Vse to bo na koncu privedlo do večje izbire potrošnikov, standardov storitev in cenovne dostopnosti. Takšni cilji so se uresničevali na različne načine, med drugim:

Komisijaje februarja 2024 objavila belo knjigo „Kako obvladovati potrebe evropske digitalne infrastrukture?“. Bela knjiga predstavlja izzive in priložnosti, s katerimi se Evropa trenutno sooča pri uvajanju prihodnjih omrežij povezljivosti, in predlaga možne scenarije za ukrepanje za okrepitev zmogljivosti EU in gospodarske varnosti v vseh kritičnih delih računalniške kontinuitete.

Komisija poziva vse zainteresirane strani, vključno z državljani, podjetji, javnimi organi, organizacijami civilne družbe in akademskimi krogi, naj sodelujejo s Komisijo in izmenjajo svoja stališča o beli knjigi. Prispevki za javno posvetovanje, ki bo potekalo do 30. junija 2024, bodo Komisiji v pomoč pri oblikovanju prihodnjih ukrepov politike.

Akt ogigabitni infrastrukturi obravnava potrebo po hitrejši in zanesljivejši povezljivosti po vsej EU. Njegov namen je pospešiti uvajanje naprednih gigabitnih omrežij z racionalizacijo regulativnih postopkov in zmanjšanjem upravnih bremen za vzpostavitev omrežja. Akt se osredotoča na poenostavitev postopkov za izdajo dovoljenj, izboljšanje usklajevanja med omrežnimi operaterji in zagotavljanje, da so nove stavbe opremljene z optično povezljivostjo.

EUpodpira tudi širitev in izvajanje omrežij 5G z zagotavljanjem financiranja, razvojem tehničnih smernic in spodbujanjem sodelovanja med strokovnjaki. EU si s temi usklajenimi prizadevanji prizadeva okrepiti vlogo javnih uprav in podjetij ter jim olajšati prizadevanja za spodbujanje povezljivosti in izkoristiti preobrazbeni potencial tehnologije 5G.

Skupno podjetje zapametna omrežja in storitve podpira raziskave in razvoj 6G. Skupno podjetje SNS je v začetku leta 2024 začelo izvajati 27 projektov na različnih tehnoloških področjih 6G. Ti vključujejo arhitekturo sistema, brezžično komunikacijo, infrastrukturo, zanesljive storitve, pametno varnost in družbene učinke. Poleg tega EU spodbuja sodelovanje z ZDA pri ključnih tehnologijah 6G, zlasti tistih, ki vključujejo umetno inteligenco, da bi se povečale omrežne zmogljivosti.

Drugi pretekli ukrepi EU vključujejo odpravo stroškov gostovanja, kar omogoča uporabo naročnin na mobilne telefone po vsej EU brez dodatnih stroškov. S pobudo WiFi4EU se je financirala tudi namestitev brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi v lokalnih skupnostih.

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Podrobnejše informacije

Odpri internet

Pravila EU vključujejo načelo odprtega dostopa do interneta: internetni promet se obravnava brez diskriminacije, blokiranja, zaviranja ali določanja prednostnih nalog.

IKT in standardizacija

Standardi in specifikacije IKT zagotavljajo medsebojno povezovanje in medsebojno delovanje izdelkov, spodbujanje inovacij ter ohranjanje odprtih in konkurenčnih trgov IKT.

Zbirka orodij za povezljivost

Nabor orodij za povezljivost ponuja smernice za uvedbo optičnih omrežij in omrežij 5G. Ta omrežja bodo ponudila pomembne gospodarske priložnosti.

Radijski spekter: osnova brezžične komunikacije

Brezžične komunikacije prek javnih ali zasebnih omrežij uporabljajo radiofrekvenčni spekter, tj. vrsto radijskih valov, za prenos informacij. Takšna komunikacija je lahko med ljudmi, ljudmi in stroji ali sistemi („stvari“ splošneje) ali med stvarmi. V tem okviru je...

5G

5G je ključna omrežna tehnologija nove generacije, ki bo omogočila inovacije in podprla digitalno preobrazbo.

112: Številka EU za klic v sili

Potrebujete pomoč? 112 je vaša življenjska številka! 112 je evropska telefonska številka za klic v sili, ki je brezplačno na voljo povsod v EU.

Gostovanje: povezani kjer koli v EU brez doplačila

Med potovanjem po EU lahko telefon kličete, pošiljate sporočila in podatke uporabljate tako kot doma. Zapisniki klicev, sporočila SMS in podatki, ki jih uporabljate v tujini v EU, se zaračunajo enako kot doma.

WIFI4EU

WiFi4EU

Pobuda WiFi4EU spodbuja brezplačen dostop do brezžične povezljivosti za državljane na javnih mestih...