Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Публикация

Блокова верига: ключов фактор за иновациите в Европа и света

Тази проява, организирана от Обсерваторията и форума на ЕС за блоковите вериги, ще предостави на участниците актуална информация за картовата верига в ЕС, ще обсъди най-новите тенденции като Metaverse, Web3.0 и NFT и ще предостави възможност за пряка връзка с създателите на политики, регулаторните органи, стартиращите предприятия, НПО, академичните среди и изследователите в областта на блоковата верига.

Проявата ще представи актуална информация за блоковата верига в ЕС, ще обсъди най-новите тенденции като Metaverse, Web3.0 и NFT и ще предостави възможност за пряка връзка с създателите на политики, регулаторните органи, Startupers, НПО, академичните среди и изследователите в областта на блоковата верига.

Списъкът на потвърдените оратори и дневният ред ще бъдат предоставени скоро.

Крайният срок за регистрация е 30/6/2022 г.