Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ДЕЙНОСТИ

Финансиране за цифрови технологии

Цифровите технологии са основен компонент на усилията за възстановяване. Тук се предлага набор от допълващи се програми на ЕС за предоставяне на финансиране за цифрови иновации и внедряване.

Програма „Цифрова Европа“

Програмата „Цифрова Европа“ ще подкрепя и ускорява цифровата трансформация на европейската икономика, промишленост и общество.

WIFI4EU

WiFi4EU насърчава свободния достъп на всички до Wi-Fi връзка на обществени места.