Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Новини и мнения

Опции за търсене

Резултати от търсене (4868)


NEWS ARTICLE |
Лауреати на Европейските награди за широколентов достъп за 2023 г.

Проекти от цяла Европа, осигуряващи свързаност с много голям капацитет за гражданите, кандидатстваха за европейските награди за широколентов достъп за 2023 г. Петимата победители бяха обявени и наградени от Европейската комисия на церемонията в Брюксел на 21 ноември.

NEWS ARTICLE |
Canada – European Union Digital Partnership

The EU-Canada Digital Partnership reflects a shared vision for a positive and human-centric digital economy and society in a context of accelerating digital transformation and geopolitical uncertainty.

NEWS ARTICLE |
Канада — Европейско партньорство в областта на цифровите технологии

Цифровото партньорство между ЕС и Канада отразява споделена визия за положителна и ориентирана към човека цифрова икономика и общество в контекста на ускоряването на цифровата трансформация и геополитическата несигурност.

PRESS RELEASE |
Комисията открива покани за инвестиране на 42 милиона евро в цифрови умения

Днес Европейската комисия откри нов набор от покани за представяне на предложения в рамките на работните програми за периода 2023—2024 г. на програмата „Цифрова Европа“ с акцент върху задълбочените цифрови умения.

PRESS RELEASE |
Учение на ЕС в областта на киберсигурността за насърчаване на сътрудничеството и насърчаване на свободни и честни избори в ЕС

За да оценят и укрепят настоящите методи на работа преди изборите през 2024 г., институциите на ЕС организираха днес учение в областта на киберсигурността. Националните партньори и партньорите от ЕС тестваха своите планове за действие при кризи и възможните ответни действия при потенциални инциденти в областта на киберсигурността, засягащи европейските избори.

PROJECTS STORY |
Акцент върху подкрепяните от ЕС иновативни инструменти и бизнес модели в аудио-визуалния сектор (2023)

Десет проекта получават подкрепа от ЕС за разработването и/или разпространението на иновативни инструменти и бизнес модели за аудио-визуалните сектори в ерата на цифровите технологии.

PRESS RELEASE |
Комисията предоставя достъп до суперкомпютри на ЕС, за да ускори разработването на изкуствен интелект

Днес Комисията и съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC) поеха ангажимент да отворят и разширят достъпа до суперкомпютърните ресурси на ЕС на световно равнище за новосъздадени европейски предприятия в областта на изкуствения интелект (ИИ), МСП и по-широката общност в областта на ИИ като част от инициативата на ЕС за стартиращи предприятия в областта на ИИ.

PRESS RELEASE |
Комисията изпраща искане за информация до Amazon съгласно Законодателния акт за цифровите услуги

Днес Европейската комисия официално изпрати на Amazon искане за информация съгласно Законодателния акт за цифровите услуги. Комисията изисква от Amazon да предостави повече информация относно мерките, които е предприела за спазване на задълженията, свързани с оценките на риска и мерките за намаляване на риска с цел защита на потребителите онлайн, по-специално по отношение на разпространението на незаконни продукти и защитата на основните права, както и относно съответствието на системите за препоръчване на съдържание със съответните разпоредби на Законодателния акт за цифровите услуги.

DIGIBYTE |
Инициатива „1 + млн. генома“: приета е нова пътна карта за фазата на разрастване и устойчивост

Днес инициативата „1 + милион генома“ (1 + MG) бележи нов етап към постигането на целта за осигуряване на сигурен трансграничен достъп до геномни данни с цел постигане на напредък в научните изследвания и персонализираните грижи в Европа.