Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Новини и мнения

Опции за търсене

Резултати от търсене (5077)


PRESS RELEASE |
Комисията призовава 18 държави членки да спазват Акта на ЕС за управление на данните

Европейската комисия реши да започне производства за установяване на нарушение, като изпрати официално уведомително писмо на 18 държави членки, които не са определили отговорните органи за прилагането на Акта за управление на данните или които не са успели да докажат, че последните са оправомощени да изпълняват задачите, изисквани от Акта.

NEWS ARTICLE |
ЕС трябва да засили уменията в областта на киберсигурността

Проучване на Евробарометър показва, че недостигът на умения в киберпространството не само се увеличава, но трябва да има повече специалисти в областта на киберпространството, както и увеличаване на персонала, запознат с киберсигурността, във всяко дружество в целия ЕС.

PRESS RELEASE |
Проучване на Евробарометър потвърждава, че ЕС трябва да засили уменията си в областта на киберсигурността

Проучване на Евробарометър показва, че недостигът на умения в киберпространството се увеличава, има нужда от повече специалисти в областта на киберсигурността и трябва да увеличим броя на висококвалифицираните служители в областта на киберсигурността във всяко дружество в целия ЕС.

NEWS ARTICLE |
Комисията приветства одобрението от Съвета на ръководната рамка за практическото създаване на екипи за бързо реагиране при хибридни заплахи

Това проправя пътя за разполагането на такива екипи при поискване, за подготовка и противодействие на хибридни заплахи и кампании в днешната влошаваща се среда на сигурност, с нарастваща дезинформация, кибератаки, атаки срещу критична инфраструктура, инструментализирана миграция и намеса в изборите от злонамерени участници.

NEWS ARTICLE |
Издадена е нова версия на спецификациите на E-ARK

Основните характеристики на новата версия включват персонализирано създаване на E-ARK SIP и безпроблемно валидиране спрямо спецификациите на E-ARK. Потребителите могат да се възползват от подобрена стабилност, производителност и разширени опции на командния ред.

PRESS RELEASE |
Влизане в сила на Регламента за цифровата самоличност

Правилата за създаване на европейска цифрова самоличност влязоха в сила в понеделник. Те ще проправят пътя за всички граждани и жители на ЕС да се възползват от личен европейски портфейл за цифрова самоличност през 2026 г.

PRESS RELEASE |
Комисията обявява нови споразумения в подкрепа на творческите и културните индустрии в Европа

Комисията и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) обявиха три нови споразумения за улесняване на достъпа до финансиране за европейските творчески малки и средни предприятия (МСП).

PRESS RELEASE |
Комисията задължава Microsoft да предостави информация съгласно Законодателния акт за цифровите услуги относно генеративните рискове, свързани с ИИ, по отношение на Bing

Комисията засилва действията си по правоприлагане срещу Microsoft: след първоначално искане за информация, изпратено на 14 март, относно специфични рискове, произтичащи от генеративните характеристики на ИИ на Bing, по-специално „Copilot in Bing“ и „Image Creator by Designer“, дружеството вече разполага със срок до 27 май да предостави исканата информация на Комисията.