Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Новини и мнения

Опции за търсене

Резултати от търсене (4685)


PRESS RELEASE |
Законодателен акт за цифровите пазари: Комисията създава група на високо равнище, която да предоставя съвети и експертен опит в изпълнението

Днес Европейската комисия прие решение за създаване на Група на високо равнище за законодателния акт за цифровите пазари.

NEWS ARTICLE |
Кандидатствайте за Европейските награди за широколентов достъп за 2023 г.

Цифровата трансформация на Европа до 2030 г. разчита на предоставянето на гражданите на достъп до гигабитова свързаност и 5G услуги. С Европейските награди за широколентов достъп за 2023 г. ще бъдат изтъкнати проекти, които ни водят към цифровото десетилетие на Европа.

PROJECTS STORY |
How does the EU-funded smashHit project support traceability?

smashHit produced with its partners a traceability component, which provides an end-to-end data use traceability infrastructure. The component allows data owners and providers to trace their data and to retrieve data logs of the processing pipeline of specific datasets.

NEWS ARTICLE |
Комисията подкрепя европейските аудио-визуални фестивали

Мрежите от филмови фестивали ще получат финансиране по програма МЕДИА по програма „Творческа Европа“, за да се насърчи разпространението на европейски ненационални филми и аудио-визуално съдържание и да се достигне до нова публика.

NEWS ARTICLE |
European Media Ownership Monitor стартира своя уебсайт

Мисията на Европейския наблюдател на собствеността върху медиите е да повиши прозрачността на собствеността и контрола върху новинарските медии в държавите от Европейския съюз.

NEWS ARTICLE |
Покана за представяне на предложения: Новаторско решение за малки спътникови ракети носители

Испания приканва заинтересованите доставчици да представят оферти до 21 март 2023 г. за тази обществена поръчка за продукти в предпазарен стадий, която е стратегически проект за възстановяване и устойчивост на Испания, който има за цел да разработи и изпробва иновативни решения за малки сателитни ракети носители.