Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Библиотека

Опции за търсене

Резултати от търсене (3210)


EVENT REPORT |
Семинар на европейските цифрови иновационни центрове: прагматичен подход към държавните помощи

На този семинар, проведен на 14 март, бяха представени начините, по които европейските цифрови иновационни центрове предават държавната помощ на крайните бенефициери, и въвеждането на прагматични решения и добри практики за спазване на режима за държавна помощ.

POLICY AND LEGISLATION |
Финансиране на пилотни проекти и подготвителни действия в областта на „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“

За да се гарантира изпълнението на пилотни проекти и подготвителни действия в областта на „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, Комисията прие годишно решение за финансиране, което представлява годишната работна програма за 2023 г.

REPORT / STUDY |
Разширена реалност: възможности, успешни примери и предизвикателства в областта на здравеопазването и образованието

Докладът представя възможностите и предизвикателствата, пред които са изправени секторите на здравеопазването и образованието във връзка с използването на разширени реални технологии.

POLICY AND LEGISLATION |
Препоръка за гигабитова свързаност

Това е проект на препоръка относно регулаторното насърчаване на гигабитовата свързаност, заедно с придружаващите я документи.

POLICY AND LEGISLATION |
Насоки за медийна грамотност

Настоящият документ служи като набор от насоки за държавите членки за докладване и споделяне на най-добри практики в областта на медийната грамотност.

REPORT / STUDY |
Концептуален документ: Отворена европейска софтуерна платформа за превозни средства

Въз основа на резултатите от семинара на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ следният концептуален документ разглежда ролята на софтуера и опита на потребителите в автомобилната промишленост на ЕС.