Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Изграждане на цифровото бъдеще на Европа

Цифровото десетилетие на Европа: Председателите на Комисията, Европейския парламент и Съвета подписват Европейска декларация

Gigabit connectivity for all
fix-empty

Днес Комисията представи набор от мерки, чиято цел е до 2030 г. гигабитовата свързаност да стане достъпна за всички граждани и предприятия в ЕС, в съответствие с целите на Цифровото десетилетие на Европа, като те трябва да направят възможна трансформацията на сектора на свързаността в ЕС.