Skip to main content
Изграждане на цифровото бъдеще на Европа

Изграждане на цифровото бъдеще на Европа

Цифровото десетилетие на Европа: Председателите на Комисията, Европейския парламент и Съвета подписват Европейска декларация

    Digital principles at the heart of the digital decade

Декларацията, предложена от Комисията през януари, представя ангажимента на ЕС за сигурна, безопасна и устойчива цифрова трансформация, която отрежда централно място на хората в съответствие с основните ценности и основните права на ЕС.