Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Изграждане на цифровото бъдеще на Европа

Комисията представя нови инициативи за цифровата инфраструктура на утрешния ден

    Connectivity: Cables on a blue background

iStock Photos Getty Images Plus

Комисията представи набор от възможни действия за насърчаване на иновациите, сигурността и устойчивостта на цифровите инфраструктури. Този пакет за цифрова свързаност има за цел да постави началото на дискусия по конкретни предложения със заинтересованите страни, държавите членки и партньорите със сходно мислене относно начина на формиране на бъдещата политика на ЕС. Бъдещата конкурентоспособност на европейската икономика зависи от тези усъвършенствани цифрови мрежови инфраструктури и услуги, тъй като бързата, сигурна и широко разпространена свързаност е от съществено значение за внедряването на технологиите, които ще ни пренесат в утрешния свят.