Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Финансиране

Опции за търсене

Резултати от търсене (643)


CALL FOR PROPOSALS |
Покана за представяне на предложения — Задълбочени цифрови умения и анализ

ЕС отправя покана за представяне на предложения в областта на задълбочените цифрови умения и анализ в рамките на програмата „Цифрова Европа“. Информация и процедури за кандидатстване се намират на портала „Възможности за финансиране и търгове“.

CALL FOR PROPOSALS |
Партньорства по журналистика — сътрудничество (2023)

ЕС призовава за трансгранични, съвместни предложения между новинарски медийни организации, насочени към иновативни бизнес модели и/или журналистически проекти в цяла Европа.

CALL FOR PROPOSALS |
Журналистически партньорства — плурализъм (2023)

ЕС призовава организациите/посредниците да създадат специални схеми за финансиране в областите на новинарските медии от особено значение за демокрацията (като местни/регионални медии, независима и разследваща журналистика и новини от обществен интерес).

CALL FOR PROPOSALS |
Покана за представяне на предложения за трансгранични проекти за медийна грамотност

В бързо развиващата се цифрова медийна среда Европейската комисия продължава да инвестира в иновативни решения за повишаване на уменията за медийна грамотност на всички европейски граждани, за подкрепа на ефективното трансгранично сътрудничество и за ограничаване на вредното въздействие на дезинформацията. Настоящата покана за представяне на предложения беше отправена в рамките на междусекторното направление на програмата „Творческа Европа“.

CALL FOR PROPOSALS |
Европейска публична сфера: ново онлайн медийно предлагане за младите европейци — 2023 г.

За четвърта поредна година Европейската комисия ще подкрепя изготвянето на ежедневно, предизвикващо размисъл и надеждно съдържание по текущи въпроси от цяла Европа за и от млади европейци.

CALL FOR PROPOSALS |
Европейски фестивални мрежи (програма МЕДИА „Творческа Европа“)

Безвъзмездните средства имат за цел да насърчат разпространението на европейски ненационални филми и аудио-визуално съдържание и да достигнат до нова публика чрез фестивални мрежи.

CALL FOR PROPOSALS |
Иновативни инструменти и бизнес модели (програма МЕДИА „Творческа Европа“)

Безвъзмездните средства имат за цел да подобрят видимостта и наличността на европейските аудио-визуални произведения и да увеличат аудиторията в цифровата среда.

CALL FOR PROPOSALS |
Филми в движение по програма МЕДИА „Творческа Европа“

Безвъзмездните средства имат за цел да се увеличи разпространението на европейски произведения и да се разшири тяхната паневропейска аудитория чрез подкрепа за киното и онлайн разпространението на ненационални европейски филми.