Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Публикация

Съвместна конференция относно изграждането на общо европейско пространство на данни за културното наследство

Тази конференция се организира от Europeana в сътрудничество с френското министерство на културата под егидата на френското председателство на Съвета и Mobilier National.

Проявата ще включва някои високопоставени оратори с основно изказване на директора Yvo Volman от Генерална дирекция CONNECT. Rehana Schwinninger-Ladak от отдела за цифрово културно наследство ще бъде част от панел. Сред аудиторията ще намерите експерти от експертната група на Европейската комисия за общо европейско пространство на данни за културното наследство и делегати от френското министерство на културата, както и институции, работещи в областта на културното наследство, и практикуващи специалисти.

Това е целодневна проява (1 март 2022 г. от 09: 00 до 16: 30 ч. централноевропейско време).

Конференцията е безплатна, но моля, регистрирайте се предварително за проявата. За повече информация вижте пълния дневен ред.