Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Публикация

Европейска стратегия за по-добър интернет за децата (BIK +) — плакат

Два плаката информират младите хора как европейската стратегия за по-добър интернет за децата (BIK +) има за цел да подобри тяхното онлайн преживяване.

graphic of child in a wheelchair using laptop

Двата плаката подчертават обещанието на младите хора „Изграждане на по-добър интернет за младите хора“. Плакатите подхождат към онлайн среда, в която младите хора могат да споделят, слушат, гледат, свързват, създават, разговарят, учат и играят.

Документи за изтегляне

BIK+ poster v1 (.pdf)
Изтегляне 
BIK+ poster v2 (.pdf)
Изтегляне