Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Публикация

Защита на свободата на медиите в ЕС

Европейската комисия предприема стъпки за защита на медиите и журналистите.

Независимите медии и журналисти са от съществено значение за нашите демокрации, за да информират гражданите и да контролират властта. Ето защо през последните години Комисията предприе безпрецедентни действия, като предложи нови инструменти за защита на журналистите, включително с първия по рода си Европейски законодателен акт за свободата на медиите.

Документи за изтегляне

Protecting media freedom in the EU - factsheet
Изтегляне