Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Публикация

Открита пазарна консултация — мобилна система за пълнене на солни силози

ASFINAG, организацията, осъществяваща надзор на австрийските ауобанси, се стреми да рационализира разполагането на солта за зимна поддръжка.

На снимката е показана думата ASFINAG в синьо

ASFINAG, публичната организация, отговаряща за австрийските аутобахни, търси решение на следния въпрос: Как може да бъде проектирана и изградена подвижна система за запълване на солни силози, за да се намали своевременно зависимостта от силозни камиони за поддръжка през зимата?

Изпратете идеите си за проектиране на такава система или ключови компоненти до 19 юли 2022 г., за да изразите интерес да участвате в срещите за диалог с възложителя на 27 септември 2022 г.