Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Nařízení v přenesené pravomoci o nezávislých auditech podle aktu o digitálních službách

Tento akt v přenesené pravomoci poskytuje rámec, který poskytovatelům velmi velkých online platforem a velmi malých online společností a auditorským organizacím poskytuje vodítko při přípravě a vydávání zpráv o auditu a zpráv o provádění auditu.

Zveřejňování zpráv o auditu a zpráv o provádění auditu vede k zásadní změně transparentnosti a odpovědnosti těchto poskytovatelů a poskytuje srovnávací základ pro veřejnou kontrolu. Zprávy o auditu by rovněž měly být cenným zdrojem informací pro Komisi a koordinátory digitálních služeb a další příslušné orgány v rámci nařízení (EU) 2022/2065.

Ke stažení

1- Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council, by laying down rules on the performance of audits for very large online platforms and very large online search engines
Stáhnout 
2- Annexes to the Delegated Regulation
Stáhnout