Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikace

Informační přehled o digitálních právech a zásadách

Stáhněte si informační přehled o digitálních právech a zásadách.

Prohlášení o digitálních právech a zásadách bude vodítkem pro digitální transformaci a bude ji utvářet na základě hodnot EU. A zajistí, aby lidé měli možnost využívat příležitostí, které přináší digitální dekáda.  

V prosinci 2022 podepsali předsedové Evropského parlamentu, Komise a Rady prohlášení, které odráží společný politický závazek k dodržování těchto práv a zásad.

Tento informativní přehled podává stručný přehled o digitálních právech a zásadách a nastiňuje šest kapitol, z nichž vycházejí, spolu s klíčovými statistikami a harmonogramem. 

Stáhnout informační přehled v angličtině (.pdf)

Překlady budou následovat.

Ke stažení

BG Цифровите права и принципи
Stáhnout 
CS Digitální práva a zásady
Stáhnout 
DA Digitale rettigheder og principper
Stáhnout 
DE Digitale Rechte und Grundsätze
Stáhnout 
EL ψηφιακά δικαιώματα και οι ψηφιακές αρχές
Stáhnout 
EN Digital Rights and Principles
Stáhnout 
ES Derechos y principios digitales
Stáhnout 
ET Digiõigused ja -põhimõtted
Stáhnout 
FI Digitaaliset oikeudet ja periaatteet
Stáhnout 
FR Droits et Principes Numériques
Stáhnout 
GA Cearta digiteacha agus na prionsabail dhigiteacha
Stáhnout 
HR Digitalna prava i načela
Stáhnout 
HU Digitális jogok és elvek
Stáhnout 
IT Diritti e i principi digitali
Stáhnout 
LT Skaitmeninėmis teisėmis ir principais
Stáhnout 
LV Digitālās tiesības un digitālie principi
Stáhnout 
MT Ddrittijiet u prinċipji diġitali
Stáhnout 
NL Digitale rechten en beginselen
Stáhnout 
PL Cyfrowe prawa i zasady
Stáhnout 
PT Direitos e princípios digitais
Stáhnout 
RO Drepturile și principiile digitale
Stáhnout 
SK Digitálne práva a zásady
Stáhnout 
SL Digitalne pravice in načela
Stáhnout 
SV Digitala rättigheterna och principerna
Stáhnout