Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikace

Evropské centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť postupuje kupředu: Jmenování předsedy správní rady a národních koordinačních center

Evropské centrum kompetencí a síť kompetencí pro kybernetickou bezpečnost zvolily předsedu správní rady a národních koordinačních center.

Logo of competence centre

Včera se podruhé oficiálně sešla správní rada Evropského centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost, na níž se sešli zástupci členských států, Komise a Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA). Během zasedání byla zvolena předsedkyně správní rady. Do této funkce byl zvolen pan Pascal Steichen z Lucemburska. Kromě toho správní rada ratifikovala a zveřejnila seznam národních koordinačních center oficiálně jmenovaných členskými státy. Síť bude dále pracovat na budování kybernetické komunity. Správní rada rovněž projednala další záležitosti týkající se zřízení a priorit střediska a sítě.

Kompetenční centrum, které bude umístěno v Bukurešti, spolu se sítí národních koordinačních center přispěje k posílení evropských kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti, jakož i ke zvýšení excelence výzkumu a konkurenceschopnosti průmyslu Unie v této oblasti. Bude rovněž spravovat část finančních prostředků určených na kybernetickou bezpečnost z programů Digitální Evropa a Horizont Evropa, jakož i z členských států. Dne 22. února bude zahájena kybernetická výzva v rámci programu Digitální Evropa se zvláštními investicemi ve výši 55 milionů EUR vyhrazenými na zavádění národních koordinačních center.

Správní rada střediska se skládá ze zástupců členských států (27 členů), Komise (2 členové) a agentury ENISA (1 stálý pozorovatel). Komise středisko řídí, dokud nebude moci fungovat nezávisle.

Více informací naleznete na internetových stránkách Evropského centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost.