Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Zahájení Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti s cílem zaměřit se na „sociální inženýrství“

Říjen je evropským měsícem kybernetické bezpečnosti a letos je 11. ročníkem každoroční kampaně EU zaměřené na podporu kybernetické bezpečnosti mezi občany a organizacemi EU a na poskytování aktuálních informací o bezpečnosti on-line prostřednictvím zvyšování povědomí a sdílení osvědčených postupů.

banner of the cybersecurity month showing different people using different digital devices

European Commission

Debata o připravenosti v boji proti kybernetickým hrozbám dnes v Evropském parlamentu zahajuje kampaň.

Letošní kampaň se zaměřuje na „sociální inženýrství“, což je stále častější jev, kdy se podvodníci snaží manipulovat s lidmi při provádění činností on-line nebo poskytování citlivých a/nebo osobních informací, které se pak používají z nepřátelských důvodů. Ve zprávě Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) zveřejněné Agenturou Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) se zjistilo, že phishing se stal nejčastější hrozbou pro přístup k organizaci. Jakmile útočníci získají přístup dovnitř organizace, mohou být provedeny další útoky, jako je ransomware.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života, uvedl: 

Cílem Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti je zvýšit povědomí o kybernetické bezpečnosti a urychlit nás s kybernetickými hrozbami. Má nám připomenout, že každý svou kybernetickou bezpečnost zvýší už jen tím, že si v digitálním prostředí osvojí ty správné návyky. Díky varování před podvodníky můžeme zůstat v bezpečí.

Komisař pro vnitřní trhThierry Breton dodal:

Podvodníci se stávají kreativnějšími způsoby, jak napadat jednotlivce a organizace. Je proto nezbytné zůstat upozorňovat na nové technologie a brát naši bezpečnost na internetu velmi vážně. Kybernetické hrozby se vyvíjejí rychlým tempem a chování občanů může hrát zásadní úlohu při zachování kybernetické bezpečnosti – je to naše společná odpovědnost.

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti pořádá agentura ENISA, Komise a členské státy EU, přičemž v říjnu se v celé Evropě konají akce. V průběhu měsíce budou rovněž podporovány nejúspěšnější a nejinovativnější propagační materiály vytvořené členskými státy EU v průběhu let.

Další informace o letošních vítězích a informace o akcích v různých členských státech