Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Offentliggørelse

Anden rapport om medlemsstaternes fremskridt med gennemførelsen af EU-værktøjskassen for 5G-cybersikkerhed

Rapporten giver et ajourført overblik over status for medlemsstaternes gennemførelse af værktøjskassen. Den indeholder også anbefalinger.

evocation of 5G security

© peshkov - iStock Getty Images Plus

Rapporten blev udarbejdet og godkendt af medlemsstaternes myndigheder (NIS-samarbejdsgruppen) med støtte fra Kommissionen og EU's Agentur for Cybersikkerhed (ENISA). 

Rapporten dækker gennemførelsen af de strategiske og tekniske foranstaltninger i EU-værktøjskassen. Strategiske foranstaltninger omfatter foranstaltninger vedrørende øgede reguleringsbeføjelser for myndighederne til at kontrollere indkøb og udrulning af net, specifikke foranstaltninger til håndtering af risici i forbindelse med ikketekniske sårbarheder samt mulige initiativer til fremme af en bæredygtig og mangfoldig 5G-forsynings- og værdikæde for at undgå systemiske, langsigtede afhængighedsrisici. De tekniske foranstaltninger omfatter foranstaltninger til styrkelse af sikkerheden i 5G-net og -udstyr ved at imødegå de risici, der opstår som følge af teknologier, processer og menneskelige og fysiske faktorer. Rapporten giver også et overblik over det igangværende arbejde med 5G-cybersikkerhed på EU-plan.

Downloadede filer

Second report on Member States’ progress in implementing the EU Toolbox on 5G Cybersecurity
Download